رانندگان محترم که در حال حاضر مشغول به کار در شرکت خدماتی تشریفاتی جوان سیر ولیعصر (عج) هستند و فرم قرارداد را امضا نموده اند. لطفا از طریق فرم زیر مشخصات و مدارک خود را ارسال نمایند.

ارسال مدارک رانندگان

نام و نام خانوادگی(ضروری)
رنگ خودرو را وارد کنید
اگر توضیحات اضافی مدنظرتان می باشد در این قسمت وارد کنید.

بارگذاری مدارک

فایل را اینجا رها کنید یا
حداکثر اندازه فایل: 10 MB.
    فایل را اینجا رها کنید یا
    حداکثر اندازه فایل: 10 MB.
      فایل را اینجا رها کنید یا
      حداکثر اندازه فایل: 5 MB.