خودروهای اداری

خودروهای اداری

  تامین بخش خودروهای اداری و ایاب و ذهاب کارخانجات ادارات دولتی و وزارت خانه ها در کلیه سطوح اعم از درون و برون شهری و سرویس دهی در تهران بزرگ و یا خارج از محدوده استان تهران و سایر نقاط کشور تامین انواع خودروهای اداری اعم از سواری، مینی بوس و اتوبوس در انواع […]

ادامه مطلب