عنوان: مناقصه واگذاری فعالیت های توزیع بسته و امانات

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3067238

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/15

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری فعالیت های توزیع بسته و امانات پستی بصورت دانه شمار خودرویی و موتوری

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,075,000,000 ریال

شماره تماس: 04433470447

رسانه منتشر کننده: اقتصاد پویا

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده

مناقصه گزار: شهرداری ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3067664

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده مورد نیاز شهرداری و واحدهای تابعه به تعداد 270 دستگاه

مبلغ برآورد مالی: 337,835,570,796 ریال

مبلغ تضمین:

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: عصر آزادی

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری فعالیتهای توزیع بسته و امانات

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3067911

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری فعالیتهای توزیع بسته و امانات پستی بصورت دانه شمار خودرویی و موتوری مربوط به نواحی پستی شهرستان ارومیه

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,075,000,000 ریال

شماره تماس: 0443347447

رسانه منتشر کننده: بشارت نو

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خودروی استیجاری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه پیرانشهر

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3068367

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۷۳۳۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خودروی استیجاری سواری جهت انجام امورات بازرسی شعبه تامین اجتماعی پیرانشهر-آغ
ساعت کاری : 14:30 – 8:30
مبلغ هر ساعت: 450،000 ریال
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره 3 دستگاه خودرو

مناقصه گزار: تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3069051

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۴۶۰۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره 3 دستگاه خودرو به همراه 1 راننده در ازای هر خودرو جهت استفاده با واحد نقلیه مرکز
-کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه بکارگیری خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3069184

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۰۰۹۶۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری خودروهای استیجاری
بکارگیری خودروهای استیجاری
عبارت است از انجام کلیه خدمات نقلیه¬ای از قبیل جابجائی پرسنل و کارمندان در مأموریت های درون شهری و بـرون شهری از محل اعتبارات تخصیص یافته برابر مفاد شرایط مناقصه تأمین اعتبار خواهد گردید.

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها یک دستگاه خودرو استیجاری

مناقصه گزار: بهداشت و درمان شهرستان سرعین

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3066913

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۵۱۳۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها یک دستگاه خودرو استیجاری جهت دهگردشی (سمند – تندر 90 – پژو – پرشیا – 206 صندوق دار ) – کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: بهداشت و درمان مغان ( گرمی )

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3066935

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۰۳۹۰۰۰۰۲۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها انجام ایاب و ذهاب کارکنان مرکز خدمات جامع سلامت پرمهر – سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان

مناقصه گزار: بیمارستان 60 تختخوابی شهیددکتر بهشتی

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3067083

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۶۲۷۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان
تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انتخاب پیمانکار حمل

مناقصه گزار: قند اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3067308

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه انتخاب پیمانکار حمل سنگ آهنک

آدرس: اصفهان – خیابان جی شرقی – فلکه ارغوانیه – شرکت قند اصفهان – ساختمان تدارکات

شماره تماس: 031-35210810-11 – 09132115895

رسانه منتشر کننده: جام جم

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه امور نقلیه خدماتی انتظامات پشتیبانی

مناقصه گزار: بازرسی کل استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3067630

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/18

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-حفاظت فيزيکي، نگهباني و حراست-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-واگذاري، مديريت، راهبري و نگهداري اماکن

شرح آگهی:
مناقصه امور نقلیه خدماتی انتظامات پشتیبانی و نگهداری ساختمانهای خود اصفهان و کاشاان

آدرس: اصفهان–خ 22 بهمن-مجموعه اداری امیرکبیر

مبلغ برآورد مالی: 9,890,150,472 ریال

مبلغ تضمین: 500,000,000 ریال

شماره تماس: 03132670572

رسانه منتشر کننده: اصفهان امروز

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب همراه با راننده

مناقصه گزار: فرآورده های نسوز ایران

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3067679

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب همراه با راننده

آدرس: کیلومتر 52 جاده اصفهان-مبارکه

شماره تماس: 03152543740

رسانه منتشر کننده: نسل فردا

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب همراه با راننده

مناقصه گزار: فرآورده های نسوز ایران

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3067995

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب همراه با راننده

آدرس: کیلومتر 52 جاده اصفهان-مبارکه

شماره تماس: 03152543740

رسانه منتشر کننده: نصف جهان

توضیحات:

عنوان: استعلام بها یک دستگاه خودرو استیجاری

مناقصه گزار: بهداشت و درمان شهرستان سرعین

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3066913

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۵۱۳۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها یک دستگاه خودرو استیجاری جهت دهگردشی (سمند – تندر 90 – پژو – پرشیا – 206 صندوق دار ) – کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: بهداشت و درمان مغان ( گرمی )

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3066935

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۰۳۹۰۰۰۰۲۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها انجام ایاب و ذهاب کارکنان مرکز خدمات جامع سلامت پرمهر – سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان

مناقصه گزار: بیمارستان 60 تختخوابی شهیددکتر بهشتی

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3067083

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۶۲۷۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان
تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری امور جابجایی و ایاب و ذهاب اداری کارکنان

مناقصه گزار: شهرداری کمال شهر

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3066182

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۷۲۲۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور جابجایی و ایاب و ذهاب اداری کارکنان شهرداری (تامین خودرو با راننده)
واگذاری امور جابجایی و ایاب و ذهاب اداری کارکنان شهرداری (تامین خودرو با راننده)

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3066200

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب(خودرو سواری /مینی بوس/ون) شبکه بهداشت و درمان شهرستان چهارباغ
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب(خودرو سواری /مینی بوس/ون) شبکه بهداشت و درمان شهرستان چهارباغ
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب(خودرو سواری) معاونت غذا و دارو
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب (خودرو سواری) معاونت غذا و دارو

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره سالانه خودرو

مناقصه گزار: دانشگاه پیام نور استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3066952

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۵۶۹۰۰۰۰۲۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره سالانه خودرو سمندیاپژّو طرح دار هر ماه 250ساعت و هر ساعت 50هزار تومان وهر کیلومتر خارج از شهر2هزار تومان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات حمل و نقل اداره کل زندانها

مناقصه گزار: زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان جنوبی

استان / کشور: خراسان جنوبی

کد ایران تندر: 3066239

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۶۷۱۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل و نقل اداره کل زندانهای استان خراسان جنوبی و واحدهای تابعه
خدمات حمل و نقل اداره کل زندانهای استان خراسان جنوبی و واحدهای تابعه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام کلیه عملیات ترخیص و امور گمرکی…

مناقصه گزار: مجتمع فولاد خراسان

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3066265

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: 155156

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: امور گمرکي و ترخيص کالا

شرح آگهی:
استعلام بها انجام کلیه عملیات ترخیص و امور گمرکی کالاهای وارداتی مجتمع فولاد خراسان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://srm.kscco.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-ایمن سازی و اجرای حفاظ بتنی

مناقصه گزار: راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3066591

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: بهسازي و ايمن سازي محورها و جاده ها، لکه گيري آسفالت و…-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-سخت افزار (خريد و تامين قطعات رايانه، تجهيزات شبکه و…)

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-ایمن سازی و اجرای حفاظ بتنی درجا روی تعدادی از پل های محور تربت جام (حوزه ی شهرستان تربت جام) – ساخت جاده و راه‌آهن
2- حمل 164 قطعه جعبه (باکس) بتنی از مبداء تولید (حوزه¬ی شهرستان مشهد) به نقاط مختلف استان – سایر حمل ونقل زمینی
3-خرید سخت افزار(مانیتور تاشو)

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری حمل خون

مناقصه گزار: انتقال خون استان خراسان رضوی

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3066666

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۲۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری حمل خون از شهرستان های گناباد،تربت حیدریه،نیشابور،سبزوار،قوچان ،تربت جام به مشهد و بالعکس و از کاشمر به تربت حیدریه و بالعکس – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره 5 دستگاه کامیون کمپرسی ده چرخ

مناقصه گزار: عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بجنورد

استان / کشور: خراسان شمالی

کد ایران تندر: 3066139

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۸۹۶۰۰۰۰۰۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره 5 دستگاه کامیون کمپرسی ده چرخ جهت حمل آسفالت ، مصالح و نخاله و …سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات پیمانکاری شامل: خدمات اداری ، دفتری، مالی

مناقصه گزار: آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

استان / کشور: خراسان شمالی

کد ایران تندر: 3067071

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۲۷۰۰۰۰۰۲۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: امور اداري و دفتري و بايگاني (تايپ و …)-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-امور مشترکين ( قرائت کنتور ، پخش قبوض ، وصول مطالبات ، اپراتوري مشترکين )-بازرگاني، صادرات و واردات-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات پیمانکاری شامل: خدمات اداری ، دفتری، مالی ، مشترکین ،بازرگانی،انبار ،راننده سبک و سنگین و خدمات عمومی
خدمات پیمانکاری شامل: خدمات اداری ، دفتری، مالی ، مشترکین ،بازرگانی،انبار ،راننده سبک و سنگین و خدمات عمومی مطابق مشخصات فنی شرایط کار و دستور دستگاه نظارت

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات پیمانکاری شامل کارگر فنی بخش آب و فاضلاب

مناقصه گزار: آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

استان / کشور: خراسان شمالی

کد ایران تندر: 3067072

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۲۷۰۰۰۰۰۲۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: حفاظت فيزيکي، نگهباني و حراست-تامين نيروي انساني-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات پیمانکاری شامل کارگر فنی بخش آب و فاضلاب ،خدمات بهره برداری آب و فاضلاب ، نگهبان تصفیه خانه و مخازن،
خدمات پیمانکاری شامل کارگر فنی بخش آب و فاضلاب ،خدمات بهره برداری آب و فاضلاب ، نگهبان تصفیه خانه و مخازن، خدمات آزمایشگاهی و راننده مطابق مشخصات فنی شرایط کار و دستور دستگاه نظار

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها استعلام انجام عملیات حمل انواع مصالح

مناقصه گزار: شهرداری قیدار

استان / کشور: زنجان

کد ایران تندر: 3066879

عنوان: مناقصه مدیریت امور انبار

مناقصه گزار: پشتیبانی امور دام استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3058128

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه مدیریت امور انبار

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,500,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: فجرآذربایجان

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری خدمات حجمی عمومی

مناقصه گزار: مرکز بهداشت شهرستان تبریز

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3064392

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۱۶۹۳۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حجمی عمومی
خدمات تنظیفی،جابجایی تجهیزات موجود در داخل مرکز،جابجایی لوازم اداری کارکنان و جابجایی اسناد اداری وانبارهای مرکز

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها مباشرت خرید دانه های روغنی

مناقصه گزار: خدمات بازرگانی دولتی استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3065044

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۸۰۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها مباشرت خرید دانه های روغنی در سطح استان آذربایجانشرقی طبق پیوست (قرارداد ) – دقت شود قیمت برای هر کیلو دانه روغنی داده شود . 09144104817
-انبارداری و ذخیره سازی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سرویس (مینی بوس)

مناقصه گزار: خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3065977

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۱۰۰۶۲۱۰۰۰۰۱۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها سرویس (مینی بوس) در مسیرهای پاسداران – ارم – مارالان – اندیشه – ائل گلی تبریز مطابق پیوست
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده 270 دستگاه

مناقصه گزار: شهرداری ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3063777

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۴۸۳۹۰۰۰۰۶۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای استیجاری با راننده 270 دستگاه
تامین خودروهای استیجاری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری فعالیت های خدمات شهری

مناقصه گزار: شهرداری سیه چشمه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3065628

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۷۸۶۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/17

دسته بندی ها: خدمات احياء ، لايروبي و بهسازي سد ،نهر ، رودخانه ، چشمه و قنات-نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-حفاظت فيزيکي، نگهباني و حراست-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های خدمات شهری
واگذاری خدمات شهری شامل تنظیف و پاکسازی معابر عمومی،لایروبی جوب ها،جمع آوری زباله و تولید محصولات کارخانجات و نگهبانی و رانندگی ماشین آلات و ………..

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و تحویل مرسولات و امانات پستی

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3065758

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۴۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و تحویل مرسولات و امانات پستی از ارومیه به نقده و اشنویه و بالعکس طبق شرایط فنی
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و تحویل مرسولات و امانات پستی

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3065763

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۴۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و تحویل مرسولات و امانات پستی از ارومیه به پیرانشهر و بالعکس طبق شرایط فنی – فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جذب یکنفر راننده به همراه خودرو

مناقصه گزار: بهداشت و درمان مشگین شهر

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3065254

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۸۷۳۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها جذب یکنفر راننده به همراه خودرو بمدت یکسال شمسی باعقدقرارداد برای ستاد شبکه و مرکزجامع سلامت قره قیه. – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها کرایه یکدستگاه خودروی سواری

مناقصه گزار: شهرداری مشکین شهر استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3065318

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۵۶۵۰۰۰۰۵۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها کرایه یکدستگاه خودروی سواری مدل 1400 و به بالاتر جهت ارائه خدمات به اداره فنی و عمرانی – کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-کرایه یک دستگاه مینی بوس

مناقصه گزار: شهرداری سرعین استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3065369

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-سخت افزار (خريد و تامين قطعات رايانه، تجهيزات شبکه و…)-نوت بوک و لپ تاپ

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-کرایه یک دستگاه مینی بوس مدل بالا جهت سرویس دهی به کارکنان و همکاران به صورت رفت و برگشت به اردبیل قیمت به صورت ماهیانه – کرایه وسایل نقلیه موتوری
2-خرید کامپیوتور و لپ تاب برابر مشخصات درج شده در استعلام به پیشنهادات خارج از استان ترتیب اثرداده نخواهد شد

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

مناقصه گزار: دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3065401

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور
2-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3057138

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب اساتید

شماره تماس: 01342292020

رسانه منتشر کننده: فرهیختگان

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه بکارگیری 42 دستگاه خودرو سواری

مناقصه گزار: شهرداری نجف آباد

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3065103

تاریخ انتشار: 1402/03/04

عنوان: مناقصه مدیریت امور انبار

مناقصه گزار: پشتیبانی امور دام استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3058128

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه مدیریت امور انبار

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,500,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: فجرآذربایجان

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده 270 دستگاه

مناقصه گزار: شهرداری ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3063777

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۴۸۳۹۰۰۰۰۶۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای استیجاری با راننده 270 دستگاه
تامین خودروهای استیجاری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3057138

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب اساتید

شماره تماس: 01342292020

رسانه منتشر کننده: فرهیختگان

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3062241

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی ایاب و ذهاب

آدرس: بلوار طالقانی شمالی-بالاتر از میدان طالقانی-شهرک اداری-ساختمان مرکزی

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 1,092,000,000 ریال

شماره تماس: 02632563369

رسانه منتشر کننده: نوآوران

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری واحد نقلیه بیمارستان شهید رجایی کرج -شرایط

مناقصه گزار: آموزشی درمانی بیمارستان شهید رجایی کرج

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3062996

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۳۲۵۰۰۰۰۲۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری واحد نقلیه بیمارستان شهید رجایی کرج -شرایط عمومی و اختصاصی پیوست شده است .(م3.خ). هماهنگی 09909339248
فعالیت‌های بیمارستانی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه دپو، بارگیری و جابجایی محمولات علوفه ای به وسیله لودر

مناقصه گزار: پشتیبانی امور دام کشور

استان / کشور: ایلام

کد ایران تندر: 3063138

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۰۱۴۰۰۰۱۵۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای دپو، بارگیری و جابجایی محمولات علوفه ای به وسیله لودر
مطالعه دقیق تمامی اسناد پیوست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها 1-جهت حمل خون

مناقصه گزار: انتقال خون استان بوشهر

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 3063665

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-سخت افزار (خريد و تامين قطعات رايانه، تجهيزات شبکه و…)

شرح آگهی:
استعلام بها 1-جهت حمل خون از پایگاه کنگان/گناوه و دشتستان
انجام امورات اداری در طول روز و ماموریت های محوله خارج از شهر به صورت روزانه به جز ایام تعطیل

:فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

سیستم کامپیوتر

2=

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستادایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات نقلیه

مناقصه گزار: استاندارد استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3062246

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات نقلیه اداره کل استاندارد استان تهران

آدرس: بلوار سردار جنگل-انتهای بهار غربی میدان استاندارد-پ 4

شماره تماس: 49983302

رسانه منتشر کننده: همدلی

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل جاده ای 30 دستگاه کانتینر…

مناقصه گزار: خودروسازی سایپا

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3063683

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: 1402905

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/05

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها حمل جاده ای 30 دستگاه کانتینر 20فوت پر یکسر از بندرعباس به تهران (وزن بار با کانتینر میانگین 28 تن )

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://pur.saipacorp.com/ordsx/f?p=APP_TENDER_NEW:RP_BUENQ_LIST:212659214827263::NO:RP,RP_BUENQ_LIST::

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری امور نقلیه

مناقصه گزار: استاندارد استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3063919

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۱۸۷۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای نقلیه
واگذاری امور نقلیه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین 17 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3063945

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۲۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 17 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت پاکدشت
تامین 17 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت پاکدشت

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: امور پردیس‌های استان چهارمحال و بختیاری

استان / کشور: چهار محال و بختیاری

کد ایران تندر: 3062572

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۸۲۰۰۰۰۰۲۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خرید خدنات حمل و نقل

مناقصه گزار: بهزیستی استان چهار محال و بختیاری

استان / کشور: چهار محال و بختیاری

کد ایران تندر: 3062623

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۶۸۹۰۰۰۰۱۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها خرید خدنات حمل و نقل-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره یک دستگاه خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه فرخشهر

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3060941

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۷۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – عجب شیر ملکان با خودرو نیسان وانت به مسافت 300کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3060943

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۷۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – بناب با کامیونت به مسافت 250کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه قسمتی از خدمات حمل و نقل کارکنان

مناقصه گزار: تراکتورسازی ایران

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3061498

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه قسمتی از خدمات حمل و نقل کارکنان

آدرس: آذربایجان شرقی-تبریز-جاده سردرود

شماره تماس: 04134245969

رسانه منتشر کننده: ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3061959

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۷۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت تمام وقت به تعداد15دفتر( ولیعصر باغمیشه )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3061964

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۷۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت تمام وقت به تعداد16دفتر( آخونی -قره آغاج )

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3061968

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت تمام وقت به تعداد12دفتر(خ امام – پاستور )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3061976

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت تمام وقت به تعداد16دفتر( ائل گلی – گلشهر )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3061978

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد14دفتر( عباسی -منصور )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3061983

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد17دفتر( لاله – فجر )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3062255

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد14دفتر( دارایی – مفتح

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3062260

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد14دفتر( قطران-شریعتی )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3062264

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد17دفتر( ارم – منبع )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3062265

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد16دفتر( سر درور- اندیشه )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3062272

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
اس

عنوان: مناقصه بکارگیری خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3058907

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه بکارگیری خودروهای استیجاری

آدرس: آذربایجان غربی – ارومیه – کیلومتر 5 جاده بسیج

مبلغ برآورد مالی: 60,677,894,475 ریال

مبلغ تضمین: 3,034,000,000 ریال

شماره تماس: 32720970

رسانه منتشر کننده: خریدار

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خرید خدمات تأمین سرویسهای ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3060253

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۱۶۳۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تأمین سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار
خرید خدمات تأمین سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودرو

مناقصه گزار: زندان های استان البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3058909

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین خودرو جهت اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضایی مراکز درمانی و ماموریت های اداری خود

آدرس: کرج – مهرویلا – میدان مادر – بلوار دانش آموز

مبلغ برآورد مالی: 50,000,000,000 ریال

مبلغ تضمین: 2,500,000,000 ریال

شماره تماس: 02632745312

رسانه منتشر کننده: خوب

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهابکارگیری نیسان کمپرسی تا شعاع کاری 150 کیلومتر ساکن شهر

مناقصه گزار: سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3059326

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۵۶۸۳۰۰۰۰۱۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهابکارگیری نیسان کمپرسی تا شعاع کاری 150 کیلومتر ساکن شهر کرج و داشتن مدارک کامل راننده و خودرو (شامل بیمه شخص ثالث، معاینه فنی، و سند مالکیت)
سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودرو جهت اعزام و بدرقه زندانیان

مناقصه گزار: زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3060066

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۵۲۳۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو جهت اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضایی و درمانی
تامین خودرو جهت اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضایی و درمانی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره یکدستگاه مزدا

مناقصه گزار: شهرداری جم (ولایت) استان بوشهر

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 3059587

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۴۴۰۰۰۰۰۰۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره یکدستگاه مزدا تک کابین سفیدمدل 1399به بالا همراه با راننده جهت واحد اجراییات شهرداری جم:فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام خدمات حمل و نقل….

مناقصه گزار: آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3059376

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۵۳,۱۴۵,۳۳۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل بوسیله ۳۰ دستگاه خودرو (انواع سمند یا پژو)

مبلغ برآورد مالی: 56,681,856,000 ریال

مبلغ تضمین:

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://iets.mporg.ir
—-
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۳۳۵۶۰۰۰۰۰۷ اقدام نمایند.

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات حمل و نقل(اجاره خودرو)

مناقصه گزار: ّآب و فاضلاب منطقه 5

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3060239

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۳۳۵۶۰۰۰۰۰۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات حمل و نقل(اجاره خودرو)
اجاده خودرو

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام امور خدمات حمل و نقل روزانه

مناقصه گزار: امور مالیاتی شمال تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3060249

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۴۹۴۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات حمل و نقل روزانه به منظور انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری اداره کل امور مالیاتی شمیرانات
انجام امور خدمات حمل و نقل روزانه به منظور انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری اداره کل امور مالیاتی شمیرانات

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس دهی رفت و آمد

مناقصه گزار: شهرداری مشهد

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3054114

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: 2002050224000013

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه سرویس دهی رفت و آمد کارکنان شهرداری ستاد

مبلغ برآورد مالی: 24,057,000,000 ریال

مبلغ تضمین:

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: شهرآرا

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-اجاره اتوبوس 44 نفره

مناقصه گزار: منطقه چهار عملیات انتقال گاز استان خراسان رضوی

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3059909

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: باطري، منابع تغذيه، راک و UPS-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-تجهيزات جوشکاري (دستگاه CNC ، الکترود ، سيم جوش و …)

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-اجاره اتوبوس 44 نفره دارای امکانات سرمایش/گرمایش – صوتی تصویری و آبسردکن بمدت 4 روز از تاریخ 12/3/1402 – سایر حمل ونقل زمینی
2-دستگاه جوش اینورتردار پورتابل 250 آمپر معادل کیفی ایران ترانس مطابق استعلام پیوستی ساخت داخل
3-باتری بیسیم موتورولا Xir P8660i دارای کیت Impress و استاندارد IS دقیقا

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره 4 دستگاه خودرو به همراه راننده

مناقصه گزار: شهرداری تربت جام استان خراسان رضوی

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3060036

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۳۰۰۲۸۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره 4 دستگاه خودرو به همراه راننده (2 دستگاه مزدا دو کابین و 2 دستگاه پیکان وانت) -فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام خدمات حمل 1000 تن بوکسیت از معدن

مناقصه گزار: آلومینای ایران

استان / کشور: خراسان شمالی

کد ایران تندر: 3059718

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۴۹۱۰۰۰۶۱۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها انجام خدمات حمل 1000 تن بوکسیت از معدن اکسیر فلات و تخلیه آن در مجتمع آلومینای ایران
سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

عنوان: مناقصه برون سپاری خدمات خودرویی

مناقصه گزار: استانداری استان مازندران

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3053144

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۰۰۶۳۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری خدمات خودرویی
استان مازندران و در صورت نیاز کل کشور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3046873

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود (بصورت اجاره انواع خودروهای سواری ریچ، مزاد، سمند، پژو، نیسان و مینی بوس)

آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی- خیابان 35- پلاک 32- واحد 7 و 8- طبقه 4

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: همشهری

توضیحات: Pouyamessiranian@Gmail.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه مدیریت اداره امور

مناقصه گزار: پشتیبانی امور دام استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3054629

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه مدیریت اداره امور انبار مایان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: فجر آذربایجان

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها ارایه سرویس های داخل شهری و برون شهری

مناقصه گزار: کمیته امداد امام خمینی ره استان اذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3055724

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۰۴۸۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها ارایه سرویس های داخل شهری و برون شهری با خودرو
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خرید خدمت حمل مصالح مخلوط کوهی

مناقصه گزار: شهرداری فیرورق استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3054264

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۹۹۷۰۰۰۰۰۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: ابنيه و ساختمان-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها خرید خدمت حمل مصالح مخلوط کوهی از معدن جهاد کشاورزی فیرورق
-ساخت سایر پروژه‌های مهندسی عمران

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات رانندگی خودروهای تریلی

مناقصه گزار: توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3054966

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات رانندگی خودروهای تریلی – کامیون – جرثقیل-بالابر و سواری و کمک رانندگی تریلی و جرثقیل در حوزه عملیاتی مدیریتهای توزیع برق استان

آدرس: ارومهی-خ سربازان گمنام-نرسیده به چهارراه مخابرات

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 5,550,000,000 ریال

شماره تماس: 04431104397

رسانه منتشر کننده: جمهوری اسلامی

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات رانندگی خودروها

مناقصه گزار: توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3055420

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: سيم و کابل برقي-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی انجام خدمات رانندگی خودروهای تریلی-کامیون-جرثقیل- بالابر وسواری و کمک رانندگی تریلی و جرثقیل
خدمت
2 – مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید سیم روکشدار آلومینیومی 2/126
کالا

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه بکارگیری خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3055672

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه بکارگیری خودروهای استیجاری

آدرس: استان آذربایجان غربی-ارومیه-کیلومتر 5 جاده بسیج

مبلغ برآورد مالی: 60,677,894,475 ریال

مبلغ تضمین: 3,034,000,000 ریال

شماره تماس: 33720970

رسانه منتشر کننده: خریدار

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه مشاغل تصدی گری قابل واگذاری امورات تابعه

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری مغان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3052779

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۶۰۹۰۰۰۰۸۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: فضاي سبز و باغباني-تامين نيروي انساني-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای مشاغل تصدی گری قابل واگذاری امورات تابعه خود را (به شرح جدول فرم ج)
عنوان عملیات
راننده تراکتور مجتمع زراعت
راننده ماشین آلات سنگین(پشتیبانی فنی و مکانیزه)
خدمات تاسیسات و برق (مهندسی توسعه)
خدمات ساختمانی و عمرانی (فنی و عمرانی)
راننده تراکتور باغات میوه
اپراتور کارخانه رب
خدمات عمومی و فضای سبز شهرک، ستاد مرکزی و امورات تابعه
کارگر خدماتی، اپراتور تولید، تکنسین اتوماسیون صنعتی، برقکار و میکانیک مورد نیاز کارخانه لبنیات

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خرید خدمت یک دستگاه خودروی سواری

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمین

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3053769

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰۰۰۰۱۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خرید خدمت یک دستگاه خودروی سواری جهت ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان نمین – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-خرید اقلام بخش دندانپزشکی

مناقصه گزار: بهداشت شهرستان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3053770

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-تجهيزات و دستگاههاي پزشکي و بيمارستاني

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-خرید اقلام بخش دندانپزشکی
2-جذب راننده استیجاری (خرید خدمات خودرویی)مرکز بهداشت شهرستان اردبیل – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام خدمات عمومی (امور آبدارخانه، دبیرخانه اداری و امور بهره

مناقصه گزار: تولید نیروی برق اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3053836

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی: 1500192

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: امور اداري و دفتري و بايگاني (تايپ و …)-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-امور آبدارخانه، سرايداري و اتاقدارِِِي

شرح آگهی:
مناقصه انجام خدمات عمومی (امور آبدارخانه، دبیرخانه اداری و امور بهره برداری از تاسیسات) و حمل و نقل شرکت

آدرس: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن- بلوار شفق- جاده نیروگاه- جنب ساختمان معاونت

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 4,250,000,000 ریال

شماره تماس: 031-37871785

رسانه منتشر کننده: اقتصاد پویا

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه حمل و نقل مواد شیمیایی قطعات و پالت

مناقصه گزار: سایپا سیتروئن

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3054683

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه حمل و نقل مواد شیمیایی قطعات و پالت های خالی از سایپا تهران به ساپیا سیتروئن و بالعکس

آدرس: کاشان-کیلومتر 14 جاده اردستان

شماره تماس: 03155811810

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

عنوان: مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: صنایع خاک چینی ایران

استان / کشور: آذربایجان شرقی,تهران

کد ایران تندر: 3051331

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: 14020310

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه خد توسط پیمانکار واجد شرایط

آدرس: آذربایجان شرقی – مرند – کیلومتر 5 جاده مرند-جلفا – شرکت صنایع خاک چینی ایران تهران – خیابان آفریقا – بالاتر از چهار راه اسفندیار – خیابان شهید رحیمی – شماره 2 – طبقه 6

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 500,000,000 ریال

شماره تماس: 02122018107-9 – 041-42350772-4

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خدمات خودرویی

مناقصه گزار: شعب بانک کشاورزی در استان اذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3052558

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۷۰۰۰۰۰۱۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خدمات خودرویی بشرح فرم استعلام پیوستی
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری فعالیتهای توزیع بسته و امانات پستی بصورت دانه شمار

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3046720

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: 1496896

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری فعالیتهای توزیع بسته و امانات پستی بصورت دانه شمار خودرویی و موتوری

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,075,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: اقتصاد پویا

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات تامین خودرو با راننده بصورت ساعتی

مناقصه گزار: توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3049096

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۹۰۰۳۰۰۰۰۶۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات تامین خودرو با راننده بصورت ساعتی برای فعالیتهای غیر مستمر شرکت
خدمات

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات تامین خودرو با راننده بصورت ساعتی

مناقصه گزار: توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3051017

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه ارائه خدمات تامین خودرو با راننده بصورت ساعتی برای فعالیت های غیر مستمر شرکت

آدرس: ارومیه- بلوارارتش – سربازان گمنام ارتش – توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 3,168,000,000 ریال

شماره تماس: 0443110

رسانه منتشر کننده: 19 دی

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خودروی استیجاری سواری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه پیرانشهر

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3051231

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۷۳۳۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خودروی استیجاری سواری جهت انجام امورات بازرسی شعبه تامین اجتماعی پیرانشهر-آغ
ساعت کاری : 14:30 – 8:30
مبلغ هر ساعت: 450،000 ریال
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز در امور خدماتی

مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3052096

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۲۶۴۰۰۰۰۲۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-امور اداري و دفتري و بايگاني (تايپ و …)-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز در امور خدماتی ، پشتیبانی،فنی،دفتری، و رانندگان خودرو های سنگین و نیمه
تامین نیروی انسانی مورد نیاز در امور خدماتی ، پشتیبانی،فنی،دفتری، و رانندگان خودرو های سنگین و نیمه سنگین و خودرو های استیجاری سواری با راننده آذربایجان غربی
کد خدمت مشابه می باشد و کلیه اسناد پیوستی و اسناد شرکت پس از مهر و امضاء الکترونیکی می بایستی در سامانه بارگذاری شود.

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل 2000 تن قیر

مناقصه گزار: عمران شهرداری اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3050234

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۰۶۳۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/02

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
استعلام بها حمل 2000 تن قیر از پالایشگاههای شهر تبریز به کارخانه آسفالت شهرداری اردبیل – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جذب یک نفر راننده

مناقصه گزار: بهداشت و درمان مشگین شهر

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3050312

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۸۷۳۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/02

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها جذب یک نفر راننده جهت انجام امورات محوله در مرکزجامع سلامت مشیران به مدت یکسال شمسی با عقد قرارداد – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: بهداشت و درمان مغان ( گرمی )

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3050354

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۰۳۹۰۰۰۰۲۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها انجام ایاب و ذهاب کارکنان مرکز خدمات جامع سلامت پرمهر – سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه اجاره یک دستگاه بیل

مناقصه گزار: بازیافت پسماند های منطقه کاشان و آران و بیدگل

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3049903

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/16

دسته بندی ها: ابنيه و ساختمان-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو (تريلر ،بيل مکانيکي و ..)

شرح آگهی:
مناقصه اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی 200 به همراه راننده و یک دستگاه بلدوزر D6 به همراه راننده و انجام عملیات حفر کانال و دفن پسماندهای عادی ، عفونی و بیمارستانی ، مشاغل پر زباله و ضابعات حاصل از کشتار در کشتارگاه صنعتی و سایر امور مورد نیاز به صورت روزانه و براساس دستور کار دستگاه نظارت و مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مناقصه و قرارداد منضم

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 1,800,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: کار و کارگر

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدامت فنی وانبار تدارکات

مناقصه گزار: خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه زنجان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3050074

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه خدامت فنی وانبار تدارکات اصفهان به صورت حجمی

آدرس: اصفهان – اتوبان آزادگان – بلوار نفت – شرکت خطوط لوله و نفت مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان

مبلغ برآورد مالی: 363,959,843,937 ریال

مبلغ تضمین: 13,279,196,879 ریال

شماره تماس: 03123960076

رسانه منتشر کننده: ابتکار

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خودروهای استیجاری برای انجام ماموریت های درون شهری

مناقصه گزار: آب منطقه ای اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3050820

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروهای استیجاری برای انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری
خودروهای استیجاری برای انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خودرو استیجاری

مناقصه گزار: شهرداری طاد استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3051169

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۱۰۱۴۱۹۰۰۰۰۱۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خودرو استیجاری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ماشین آلات

مناقصه گزار: کشت و دام قیام اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3051312

عنوان: استعلام بها خودرو استیجاری

مناقصه گزار: فرودگاه های استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3047053

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۲۲۰۰۰۰۳۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خودرو استیجاری طبق مشخصات استعلام پیوستی
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه ها

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3047131

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه ها (بصورت انواع اجاره خودروهای سواری ریچ، مزدا، سمند، پژو، نیسان و مینی بوس)

آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی- خیابان 35- پلاک 32- واحد 7 و 8- طبقه 4

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: کاغذ وطن

توضیحات: Pouyamessiranian@Gmail.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3047499

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود در استان های کرمان و آذربایجان شرقی

آدرس: تهران – خیابان خالد اسلامبولی – خیابان 35

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: حدیث کرمان

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان بیمارستان

مناقصه گزار: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3047941

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان بیمارستان 29 بهمن تبریز
سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان بیمارستان 29 بهمن تبریز
2 – مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان بیمارستان استاد عالی نسب تبریز
سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان بیمارستان استاد عالی نسب تبریز

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری فعالیتهای توزیع بسته و امانات

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3046718

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری فعالیتهای توزیع بسته و امانات پستی بصورت دانه شمار خودرویی و موتوری به نواحی پستی شهرستان ارومیه

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,075,000,000 ریال

شماره تماس: 04433470447

رسانه منتشر کننده: اقتصاد پویا

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات تامین خودرو با راننده

مناقصه گزار: توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3047459

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه ارائه خدمات تامین خودرو با راننده به صورت ساعتی

آدرس: ارومیه – بلوارارتش – سربازان گمنام – ارتش – توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 3,168,000,000 ریال

شماره تماس: 0443110-4397

رسانه منتشر کننده: 19 دی

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه 1- تامین و مدیریت نیروی

مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3047489

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-امور اداري و دفتري و بايگاني (تايپ و …)-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه 1- تامین و مدیریت نیروی انسانی مربوط به امور خدماتی ، پشتیبانی ، فنی ، دفتری ، رانندگان ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین 2- تامین و مدیریت خودروهای استیجاری با راننده

آدرس: ارومیه – ابتدای بلوار شهید باهنر – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی – امور قراردادها و کنترل پروژه

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 7,000,000,000 ریال

شماره تماس: 021-88969737 -85193768 – 021-41934 – 044-33820160 – 33851587 – 33851586

رسانه منتشر کننده: ایده روز

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه فعالیت های توزیع بسته

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3047492

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: 1496896

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه فعالیت های توزیع بسته و امانات پستی به صورت دانه شمار خودرویی و موتوری

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,075,000,000 ریال

شماره تماس: 04433470447

رسانه منتشر کننده: بشارت نو

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها – تامین کننده گان حتماً بومی

مناقصه گزار: شعب بانک توسعه تعاون استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3047982

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۳۲۹۰۰۰۰۰۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها – تامین کننده گان حتماً بومی شهرستان ارومیه باشند.
– سایر شرایط در برگ استعلام پیوستی موجود می باشد.
-شماره تلفن جهت اطلاعات بیشتر 7-33483902
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه توزیع بسته و امانات پستی بصورت دانه شمار

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3048388

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای توزیع بسته و امانات پستی بصورت دانه شمار خودرویی و موتوری
فعالیتهای توزیع بسته و امانات پستی بصورت دانه شمار خودرویی و موتوری »، مربوط به نواحی پستی شهرستان ارومیه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خوروی استیجاری

مناقصه گزار: خدمات بازرگانی دولتی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3048528

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۲۱۴۱۰۰۰۰۰۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خوروی استیجاری برای شهرستانهای نقده و حومه(اشنویه- پیرانشهر) – بوکان و حومه برای هر شهرستان یک خودرو

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ۱ : عملیات خاکی

مناقصه گزار: موسسه عمرانی

استان / کشور: اردبیل,تهران

کد ایران تندر: 3044826

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/02

دسته بندی ها: ابنيه و ساختمان-تخريب ساختمان، گودبرداري و خاکبرداري-عمليات خاکي، شن ريزي و تسطيح اراضي-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه ۱ : عملیات خاکی ( شامل خاکبرداری،خاکریزی،بارگیری،تسطیح،آبپاشی،کوبیدن بستر خاکریز ،اجرای قشرهای خاکریزی و زیر اساس ) ۵ کیلومتر از مسیر
۲ : عملیات بارگیری و حمل مصالح خاکبرداری و خاکربزب
۳: عملیات خاکی شامل خاکریزی،بارگیری،تسطیح،آبپاشی،کوبیدن بستر خاکریز ،اجرای قشرهای خاکریزی و زیر اساس با تراکم های مختلف

آدرس: تهران-میدان صنعت-بلوار فرحزادی-خ شهید مهدی عباسی اناری-پ۱۰۴

شماره تماس: ۰۹۱۰۴۹۹۳۰۶۰

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-خرید فنس حصاری و لوله سیاه به قطر 6 سانتی متری

مناقصه گزار: شهرداری سرعین استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3046417

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: خيابانسازي، راهسازي، جاده سازي، روکش آسفالت و…-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-فنس ، توري ، سيم خاردار و حصار فلزي-لوله هاي فلزي ، فولادي ، چدني ، گالوانيزه ، مانسيمان ، داکتيل و درزدار

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-خرید فنس حصاری و لوله سیاه به قطر 6 سانتی متری
2-کرایه یک دستگاه مینی بوس مدل بالا جهت سرویس دهی به کارکنان و همکاران به صورت رفت و برگشت به اردبیل قیمت به صورت ماهیانه – کرایه وسایل نقلیه موتوری
3-اجرای زیرسازی خیابان منشعب از چالدران- ساخت سایر پروژه‌های مهندسی عمران

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

عنوان: استعلام بها : 1-خرید فنس حصاری و لوله سیاه به قطر 6 سانتی متری

مناقصه گزار: شهرداری سرعین استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3046417

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: خيابانسازي، راهسازي، جاده سازي، روکش آسفالت و…-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-فنس ، توري ، سيم خاردار و حصار فلزي-لوله هاي فلزي ، فولادي ، چدني ، گالوانيزه ، مانسيمان ، داکتيل و درزدار

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-خرید فنس حصاری و لوله سیاه به قطر 6 سانتی متری
2-کرایه یک دستگاه مینی بوس مدل بالا جهت سرویس دهی به کارکنان و همکاران به صورت رفت و برگشت به اردبیل قیمت به صورت ماهیانه – کرایه وسایل نقلیه موتوری
3-اجرای زیرسازی خیابان منشعب از چالدران- ساخت سایر پروژه‌های مهندسی عمران

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجرای حمل قیر

مناقصه گزار: شهرداری بیله سوار استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3046457

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۷۲۵۰۰۰۰۳۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
استعلام بها اجرای حمل قیر 85-100 باتانکر از شرکت آذر دوام یول صوفیان به محل کارخانه آسفالت شهرداری بیله سوار -سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها کرایه یک دستگاه خودرو بهمراه راننده

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه سرعین

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3046461

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۸۸۳۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها کرایه یک دستگاه خودرو بهمراه راننده جهت سرویس ساعتی اداره تامین اجتماعی شهرستان سرعین در طول سال 1402. – فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاایاب ذهاب بابت سرویس اداره بهداشت (یک ماهه ) مطالعه

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان ساوجبلاغ

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3046400

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۵۴۴۰۰۰۰۲۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهاایاب ذهاب بابت سرویس اداره بهداشت (یک ماهه ) مطالعه پیوست و درج قیمت در فایل پیوست الزامیست
فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات حمل و جابجایی دکل رادیویی

مناقصه گزار: خودروسازی سایپا

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3046173

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: 1402804

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
مناقصه خدمات حمل و جابجایی دکل رادیویی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://pur.saipacorp.com/ordsx/f?p=APP_TENDER_NEW:RP_BUENQ_LIST:212659214827263::NO:RP,RP_BUENQ_LIST::

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره یکدستگاه خودرو

مناقصه گزار: سازمان تامین اجتماعی شعبه فرخشهر

استان / کشور: چهار محال و بختیاری

کد ایران تندر: 3046085

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۸۵۶۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره یکدستگاه خودرو جهت انجام امورات شعبه -نوع خودرو پژو پارس و سمند مدل 95 به بالا فقط اشخاص حقوقی شرکت نمایند – شرکت کننده فقط در محدوده استان باشد -سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره کامیون کمپرسی 10 تن

مناقصه گزار: شهرداری قاین استان خراسان جنوبی

استان / کشور: خراسان جنوبی

کد ایران تندر: 3046387

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۲۳۴۹۰۰۰۰۲۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره کامیون کمپرسی 10 تن جهت حمل مصالح با بارگیری از محل مسکن ملی به محل تخلیه به فاصله میانگین 6 کیلومتر – کرایه‌ سایر ماشین‌آلات، تجهیزات و کالاهای ملموس

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها قرارداد آژانس مدت قرارداد یک سال

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه شهید منیعاوی پنج مشهد

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3046276

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۲۷۸۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها قرارداد آژانس مدت قرارداد یک سال -فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1-خط مبادله و توزیع

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3046552

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :1-خط مبادله و توزیع شادگان-فعالیت های پست

2-توزیع امانت شهری شوش دانیال-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1- خط روستایی

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3046553

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :1-
خط روستایی شوش هفت تپه و بالعکس
-فعالیت های پست

2-خط روستایی شوش راضی حمد و بالعکس-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1- خط روستایی

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3046554

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :1- خط روستایی شوش خلف مسلم و بالعکس-فعالیت های پست

2-خط روستایی شوش شهرک بهرام-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1-خط روستایی

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3046555

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: خدمات پست-متفرقه 2

شرح آگهی:
استعلام بها :1-خط روستایی شوش مالحه و بالعکس-فعالیت های پست

2-جمع آوری دفاتر شهری رامهرمز-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1-توزیع دفاتر روستایی

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3046556

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :1-توزیع دفاتر روستایی رامهرمز–فعالیت های پست

2-توزیع امانت شهری رامهرمز شماره 2-فعالیت های پست

3-توزیع امانت شهری رامهرمز شماره 1-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری کالا های اساسی در انبار

مناقصه گزار: مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان سیستان و بلوچستان

استان / کشور: سیستان و بلوچستان

کد ایران تندر: 3046001

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۹۵۸۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/02

عنوان: مناقصه واگذاری حمل لاستیک به مراکز پستی

مناقصه گزار: پست استان کرمان

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3043799

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۵۰۱۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حمل لاستیک به مراکز پستی سراسر کشور
بارگیری و حمل مرسولات صنایع لاستیک بارز کرمان از کارخانه لاستیک به مراکز پست سراسر کشور با توجه به شرایط فنی و عمومی و اختصاصی و پیش نویس قرارداد

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها قرارداد آزانس برای بازرسی و امورات

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه میانه

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3044776

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۰۰۸۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها قرارداد آزانس برای بازرسی و امورات اداره در سطح شهر و روستاهای اطراف از موزخ 1402/03/01 لغایت 1403/02/31 نرخ بر حسب ساعت می باشد
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری و تحویل مرسولات و امانت پستی

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3044909

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۴۷

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری و تحویل مرسولات و امانت پستی از سطح شهر ارومیه وتحوبل به اداره کل طبق شرایط فنی
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اعلام نیاز به یک یا چند دستگاه خودرو سواری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3044900

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۵۰۰۹۱۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اعلام نیاز به یک یا چند دستگاه خودرو سواری جهت امورات اداری – فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه 1- یک دستگاه لودر

مناقصه گزار: کشت و دام قیام اصفهان

استان / کشور: اصفهان,ایلام

کد ایران تندر: 3044791

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-دستگاه ها ، ماشين آلات و تجهيزات صنايع کشاورزي-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو (تريلر ،بيل مکانيکي و ..)-دامپروري و شيلات

شرح آگهی:
مناقصه 1- یک دستگاه لودر برای بارگیری کود در فارم (واحد اصفهان) 2- یک دستگاه لودر برای بارگیری و جابجایی خوراک و امور متفرقه (واحد اصفهان) 3- دو دستگاه کامیون تک محور برای حمل کود دامداری به دپو کود و اضافه شدن یک دستگاه در زمان بارندگی (واحد اصفهان) 4- پنج دستگاه تراکتور 4 سیلندر برای عملیات زنبرزنی و پنجه زنی و سم پاشی شعله زنی در فارم و دپو کود و اضافه شدن یک دستگاه در نیمه دوم سال (واحد اصفهان) 5- یک دستگاه بیل مکانیکی جهت تخلیه بار و انجام امور دامداری و کارکرد در زمان تخلیه سیلو به همراه تخلیه سپتینگ هر 15 رو یک بار (واحد اصفهان) 6- دو دستگاه کامیون تک کمپرسی جهت انجام عملیات سپتینگ و کود برداری زایشگاه (واحد اصفهان) 7- یک دستگاه بلدوزر جهت کوبیدن سیلو در فصل تخلیه سیلو (واحد اصفهان) 8- یک دستگاه لودر برای حمل خوراک و بارگیری سیلو و امور متفرقه انجام عملیات دامداری (واحد ایلام) 9- یک دستگاه تراکتور 6 سلیندر برای عملیات زنبرزنی و پنجه زنی و سم پاشیدر فارم و دپو کود (واحد ایلام) 10- یک دستگاه لودر جهت عملیات فرآوری کود (کودورز) و کودبرداری زایشگاه (واحد اصفهان)

آدرس: دفتر مرکزی شرکت – پلیس راه اصفهان-تهران – کیلومتر 9 جاده علویجه

شماره تماس: 031-45305103

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها پیمان ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت

مناقصه گزار: بهداشت و درمان صنعت نفت استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3044839

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۴۲۴۰۰۰۰۲۵

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها پیمان ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان از تاریخ 1402/02.01 لغایت 1402/04/31
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح از معدن پسماند

مناقصه گزار: عمران شهرداری اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3045070

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۹۸۹۶۰۰۰۰۷۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح از معدن پسماند و مجتمع تولیدی صفه به پروژه خیابان سازی ولیعصر (جلوان) واقع در منطقه 14 شهرداری اصفهان-T15
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح

مناقصه گزار: عمران شهرداری اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3045082

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۹۸۹۶۰۰۰۰۷۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه و معدن پسماند به پروژه احداث پارکینگ و خیابان سازی باغ ارغوان-T46
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بخشی از فاز دوم عملیات حمل مصالح

مناقصه گزار: بیمارستان فارابی اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3045085

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۹۸۹۶۰۰۰۰۷۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها بخشی از فاز دوم عملیات حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه و معدن پسماند به پروژه خیابان سازی ضلع شرقی خیابان مقداد دوم واقع در منطقه 15 شهرداری اصفهان-T44
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-ارائه خدمات خودرویی

مناقصه گزار: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3044290

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۷۴۲۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-تامين نيروي انساني-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها:1-ارائه خدمات خودرویی
سایر حمل ونقل زمینی
2-فعالیت های پشتیبانی و خدماتی (خدمات عمومی و نظافتی ساختمانهای اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز)
فعالیت‌های مربوط به نظافت

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهااستعلام بهای اجاره خودرو شخصی به استناد مدارک پیوستی

مناقصه گزار: شهرداری هشتگرد

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3044303

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۷۶۹۰۰۰۰۱۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهااستعلام بهای اجاره خودرو شخصی به استناد مدارک پیوستی
سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-اطلاعات سایت خودرو سواری ماهانه 1200 ساعت

مناقصه گزار: مرکز بهداشت کرج

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3044388

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۰۳۶۲۰۰۰۲۸۹

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-تجهيزات و دستگاههاي پزشکي و بيمارستاني

شرح آگهی:
استعلام بها:1-اطلاعات سایت خودرو سواری ماهانه 1200 ساعت
فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل
2-کاغذ کرپ 90*90 و 50*50 و 75*75

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها درخواست وسیله نقلیه پژو پارس،سمند

مناقصه گزار: مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان ایلام

استان / کشور: ایلام

کد ایران تندر: 3043772

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۴۴۵۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها درخواست وسیله نقلیه پژو پارس،سمند( مدل 1398 به بالا)-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری امور خدماتی- حمل و نقل و فضای سبز

مناقصه گزار: شهرداری پهله زرین آباد

استان / کشور: ایلام

کد ایران تندر: 3043781

عنوان: مناقصه واگذاری حمل لاستیک به مراکز پستی

مناقصه گزار: پست استان کرمان

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3043799

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۵۰۱۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حمل لاستیک به مراکز پستی سراسر کشور
بارگیری و حمل مرسولات صنایع لاستیک بارز کرمان از کارخانه لاستیک به مراکز پست سراسر کشور با توجه به شرایط فنی و عمومی و اختصاصی و پیش نویس قرارداد

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها قرارداد آزانس برای بازرسی و امورات

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه میانه

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3044776

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۰۰۸۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها قرارداد آزانس برای بازرسی و امورات اداره در سطح شهر و روستاهای اطراف از موزخ 1402/03/01 لغایت 1403/02/31 نرخ بر حسب ساعت می باشد
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3045304

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۷۱۳۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/02

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها انجام سرویس ایاب و ذهاب کلیه کارکنان -قیمت کل برای کل مدت قرارداد که از زمان عقد قرارداد تا 1402/12/29 می باشد درج گردد.
-فعالیت‌های اداره و پشتیبانی دفتر کار

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها در اختیار قراردادن خودرو سواری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه اسکو

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3045317

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۲۴۵۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها در اختیار قراردادن خودرو سواری مدل 1398 به بالا بهمراه راننده ثابت جهت انجام امور رانندگی در امور محوله اداری طبق شرایط قرارداد و برگه استعلام
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها درخواست خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه اذرشهر

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3045469

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۹۵۱۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها درخواست خودروی مدل 1397 به بالا با راننده بومی ، مجرب و مطمئن با تایید تامین اجتماعی جهت انجام ماموریتهای اداری همکاران
-سایر فعالیت‌های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه بناب

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3045777

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۰۷۶۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری خودرو به صورت در اختیار بمنظور انجام ماموریتهای اداری با راننده
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

مناقصه گزار: کمیته امداد امام خمینی ره استان اذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3045837

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۰۴۸۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور
-طبق فایل پیوستی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری و تحویل مرسولات و امانت پستی

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3044909

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۴۷

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری و تحویل مرسولات و امانت پستی از سطح شهر ارومیه وتحوبل به اداره کل طبق شرایط فنی
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اعلام نیاز به یک یا چند دستگاه خودرو سواری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3044900

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۵۰۰۹۱۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اعلام نیاز به یک یا چند دستگاه خودرو سواری جهت امورات اداری – فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه 1- یک دستگاه لودر

مناقصه گزار: کشت و دام قیام اصفهان

استان / کشور: اصفهان,ایلام

کد ایران تندر: 3044791

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-دستگاه ها ، ماشين آلات و تجهيزات صنايع کشاورزي-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو (تريلر ،بيل مکانيکي و ..)-دامپروري و شيلات

شرح آگهی:
مناقصه 1- یک دستگاه لودر برای بارگیری کود در فارم (واحد اصفهان) 2- یک دستگاه لودر برای بارگیری و جابجایی خوراک و امور متفرقه (واحد اصفهان) 3- دو دستگاه کامیون تک محور برای حمل کود دامداری به دپو کود و اضافه شدن یک دستگاه در زمان بارندگی (واحد اصفهان) 4- پنج دستگاه تراکتور 4 سیلندر برای عملیات زنبرزنی و پنجه زنی و سم پاشی شعله زنی در فارم و دپو کود و اضافه شدن یک دستگاه در نیمه دوم سال (واحد اصفهان) 5- یک دستگاه بیل مکانیکی جهت تخلیه بار و انجام امور دامداری و کارکرد در زمان تخلیه سیلو به همراه تخلیه سپتینگ هر 15 رو یک بار (واحد اصفهان) 6- دو دستگاه کامیون تک کمپرسی جهت انجام عملیات سپتینگ و کود برداری زایشگاه (واحد اصفهان) 7- یک دستگاه بلدوزر جهت کوبیدن سیلو در فصل تخلیه سیلو (واحد اصفهان) 8- یک دستگاه لودر برای حمل خوراک و بارگیری سیلو و امور متفرقه انجام عملیات دامداری (واحد ایلام) 9- یک دستگاه تراکتور 6 سلیندر برای عملیات زنبرزنی و پنجه زنی و سم پاشیدر فارم و دپو کود (واحد ایلام) 10- یک دستگاه لودر جهت عملیات فرآوری کود (کودورز) و کودبرداری زایشگاه (واحد اصفهان)

آدرس: دفتر مرکزی شرکت – پلیس راه اصفهان-تهران – کیلومتر 9 جاده علویجه

شماره تماس: 031-45305103

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها پیمان ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت

مناقصه گزار: بهداشت و درمان صنعت نفت استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3044839

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۴۲۴۰۰۰۰۲۵

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها پیمان ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان از تاریخ 1402/02.01 لغایت 1402/04/31
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح از معدن پسماند

مناقصه گزار: عمران شهرداری اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3045070

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۹۸۹۶۰۰۰۰۷۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح از معدن پسماند و مجتمع تولیدی صفه به پروژه خیابان سازی ولیعصر (جلوان) واقع در منطقه 14 شهرداری اصفهان-T15
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح

مناقصه گزار: عمران شهرداری اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3045082

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۹۸۹۶۰۰۰۰۷۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه و معدن پسماند به پروژه احداث پارکینگ و خیابان سازی باغ ارغوان-T46
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بخشی از فاز دوم عملیات حمل مصالح

مناقصه گزار: بیمارستان فارابی اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3045085

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک

مناقصه گزار: مهندسی امتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3038495

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود بصورت اجاره به پیمانکار واجد شرایط

آدرس: تهران- خیابان الد اسلامبولی وزرا – خیابان 35 – پ 32

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: حدیث کرمان

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها آژانس با خودروها

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه ممقان

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3041609

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۹۲۶۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها آژانس با خودروهای مدل بالای 97 ورانندگان مورد تاییدجهت انجام امورات بازرسی ،اداری وسایر امور محوله به مدت یک سال در شهر ممقان وحومه
-سایر فعالیت‌های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری خودروی استیجاری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه چهار تبریز

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3041611

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۵۰۳۰۰۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری خودروی استیجاری مدل بالای 1397 به منظور انجام ماموریت های اداری با رانندگان مجرب و مورد تائید این سازمان.
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سیک گارگاه های خود

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3041764

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سیک گارگاه های خود (بصورت اجاره انواع خودروهای سواری ریچ، مزدا، سمند، پژو، نیسان و مینی بوس)

آدرس: تهران- خیابان خاللد اسلامبولی (وزراء)- خیابان 35- پلاک 32- واحد 7 و 8- طبقه 4

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: کاغذ وطن

توضیحات: pouyamessiranian@gmail.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3041941

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۴۶

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – سراب با خودرو نیسان وانت به مسافت 360 کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3041944

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۴۷

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – مراغه با کامیونت به مسافت 280کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3042403

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۴۸

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – آذر شهر با خودرو نیسان وانت به مسافت 180کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3042462

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۴۹

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – ورزقان با خودرو نیسان وانت به مسافت 400کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل
زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3042486

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۵۰

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – کلیبر با خودرو پیکان وانت به مسافت 400کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال- سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3042496

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۵۱

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – هریس با خودرو آریسان به مسافت 360کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3042504

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۵۲

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – میانه با کامیونت به مسافت 400کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3042549

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۵۳

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – مرند با کامیونت به مسافت 160کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3042561

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۵۴

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – چارویماق با پیکان وانت به مسافت 400کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3042680

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود(بصورت اجاره انواع خودروهای سواری ریچ – مزدا – سمند – پژو نیسان و مینی بوس) در استان های کرمان و آذربایجان شرقی

آدرس: تهران – خیابان خالد اسلامبولی – خیابان 35

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: همشهری

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3042798

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۵۵

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – جلفا با خودرو نیسان وانت به مسافت 330کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه ها

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3038037

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه ها (بصورت اجاره انواع خودروهای سواری ریچ، مزدا، سمند، پژو، نیسان و مینی بوس)

آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)- خیابان 35- پلاک 32- واحد 7 و 8 طبقه 4

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: کرمان امروز

توضیحات: pouyamessiranian@gmail.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری خودرو بمنظور انجام امورات اداری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه اهر

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3038385

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۴۷۸۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری خودرو بمنظور انجام امورات اداری بصورت در اختیار با راننده- لطفا برگه استعلام پیوستی را پس از تکمیل و مهروامضای آژانس مجددا بارگذاری نمایید.
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3038480

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود بصورت اجاره انواع خودروهای سواری ریچ مزدا سمند پژو نیسان و مینی بوس واقع در استان کرمان آذربایجان شرقی

آدرس: استان آذربایجان شرقی-کرمان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: امروز خراسان جنوبی

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3038501

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود بصورت اجاره انواع خودروای سواری ریچ مزدا سمند پژو نیسان و مینی بوس واقع در استان های کرمان و آذربایجان شرقی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: امین

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3038785

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود در استان کرمان و آذربایجان شرقی

آدرس: تهران – خیابان خالد اسلامبولی – خیابان 35

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: دنیای اقتصاد

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بکارگیری خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3037918

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۰۰۹۶۰۰۰۰۵۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها بکارگیری خودروهای استیجاری-فایل پیوستی مطالعه گردد- قیمت به صورت یکجا ارائه شود.شماره کارشناس 09149491334
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره 3 دستگاه کامیون ده تن

مناقصه گزار: شهرداری مرکزی ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3037924

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۸۳۹۰۰۰۰۷۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره 3 دستگاه کامیون ده تن جهت انجام عملیات عمرانی
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین نیروی انسانی

مناقصه گزار: سیمان ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3038488

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)- فضاي سبز و باغباني-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات بارگیری سیمان پاکتی و خدامت نظافتی و فضای سبز

آدرس: ارومیه – کیلومتر 35 جاده ارومیه – مهاباد – کاراخانه سیمان ارومیه

شماره تماس: 04432515393

رسانه منتشر کننده: آراز آذربایجان

توضیحات: www.urmiacement.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین نیروی انسانی موردنیاز انجام خدمات حجمی بارگیری سیمان

مناقصه گزار: سیمان ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی,تهران

کد ایران تندر: 3038716

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)- فضاي سبز و باغباني-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه تامین نیروی انسانی موردنیاز انجام خدمات حجمی بارگیری سیمان پاکتی و خدمات نظافتی و فضای سبز

آدرس: ارومیه، کیلومتر 35 جاده ارومیه-مهاباد، کارخانه سیمان ارومیه

شماره تماس: 044-32515393

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات: www.urmiacement.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین و نیروی انسانی

مناقصه گزار: سیمان ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3038728

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)- فضاي سبز و باغباني-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه تامین و نیروی انسانی جهت انجام خدمات حجمی بارگیری سیمان پاکتی و خدمات نظافتی و فضای سبز

آدرس: تهران – میدان آرژانتین – خیابان احمد قصیر

شماره تماس: 04432515393

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات: www.urmiacementcom

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها راننده با خودروی سواری

مناقصه گزار: فرودگاه های استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3036982

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۴۴۰۰۰۰۰۱۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها راننده با خودروی سواری جهت تاکسی سرویس (فرودگاه اردبیل) – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تهیه خودرو کرایه ای سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: آموزشی درمانی امام خمینی خلخال

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3036985

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۳۰۰۳۶۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تهیه خودرو کرایه ای سرویس ایاب و ذهاب شیفت شب بیمارستان – سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها قرارداد واگذاری خدمات خودرویی

مناقصه گزار: بیمه سلامت استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3037004

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۴۹۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها قرارداد واگذاری خدمات خودرویی – کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها آژانس مینی بوس

مناقصه گزار: بهداشت شهرستان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3037142

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۸۵۵۰۰۰۰۱۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها آژانس مینی بوس – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3037631

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز در قالب قرار دادحجمی

آدرس: اردبیل -کارشناسان -شهرک اداری بعثت -میدان مهارت

مبلغ برآورد مالی: 28,800,000,000 ریال

مبلغ تضمین: 14,400,000,000 ریال

عنوان: استعلام بها باگیری و تخلیه و دمونتاژ لوله خروجی روغن

مناقصه گزار: برق منطقه ای آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3034865

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۱۹۰۰۰۰۳۶

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها باگیری و تخلیه و دمونتاژ لوله خروجی روغن،کنسرواتور و مونتاژ لوله خروجی روغن کنسرواتوراز پست فارفار به انبار مرکزی شرکت برق منطقه ای آذربایجان
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: موتوژن

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3034881

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

آدرس: تبریز: منطقه صنعتی غرب، بلوار صنعت، شرکت موتوژن

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 400,000,000 ریال

شماره تماس: 04134480330

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://www.motogen.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاههای خود

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3034917

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاههای خود بصورت اجاره انواع خودروهای سواری ریچ مزدا سمند پژو نیسان و مینی بوس واقع در استانهای کرمان و آذربایجان شرقی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: امین

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری سرویس ایاب

مناقصه گزار: موتوژن

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3034997

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود

آدرس: منطقه صنعتی غرب – بلوار صنعت – شرکت موتوژن

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 400,000,000 ریال

شماره تماس: 04134480330 – 34453001

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه عجبشیر

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3035645

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۲۰۶۹۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور
-به مدت 11ماه
گردش به صورت ساعتی خواهد بود و قیمت براساس ساعت باشد
درخواست صرفا بومی بوده

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات نقلیه خودرویی به منظور

مناقصه گزار: صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3033914

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی: 202000169000001

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات نقلیه خودرویی به منظور انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری به تعداد 27 دستگاه

آدرس: بلوار ارشاد – نبش خیابان شفا – اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان

شماره تماس: 33487421 – 33453847

رسانه منتشر کننده: سایه

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری مغان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3032837

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش ده زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش ده زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش نه زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش نه زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری مغان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3032841

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش پنج زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش پنج زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش یازده زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش یازده زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری مغان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3032842

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش هفت زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش هفت زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش شش زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش شش زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری مغان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3032843

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۶۰۹۰۰۰۰۷۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش هشت زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش هشت زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری مغان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3032854

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۶۰۹۰۰۰۰۶۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش چهار زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش چهار زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری مغان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3032860

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش دو زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش دو زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش سه زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش سه زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

عنوان: استعلام بها مباشرت خرید دانه های روغنی

مناقصه گزار: خدمات بازرگانی دولتی استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3030697

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۸۰۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها مباشرت خرید دانه های روغنی در سطح استان آذربایجانشرقی طبق پیوست (قرارداد ) – دقت شود قیمت برای هر کیلو دانه روغنی داده شود . 09144104817
-انبارداری و ذخیره سازی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

مناقصه گزار: مجتمع فولاد میانه

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3029460

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰۱۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع فولاد میانه توسط 7 دستگاه مینی بوس
ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع فولاد میانه توسط 7 دستگاه مینی بوس از نوع هیوندایی مدل 1380 به بالا و یا ایویکو مدل 1370 به بالا

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل ریلی

مناقصه گزار: مجتمع فولاد میانه

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3029461

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰۱۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات حمل و نقل ریلی گندله واحد احیاء مجتمع فولاد میانه
حمل ریلی تقریبی 35.000 تن گندله آهن بوسیله واگن های از نوع شن کش ترجیحا با دریچه اهرمی از ایستگاه راه آهن خواف، مجتمع دولتی سنگان سایت شرکت اپال پارسیان سنگان، به ایستگاه راه آهن مجتمع فولاد میانه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و نقل و مبادله محمولات پستی روستایی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3030765

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۴۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و نقل و مبادله محمولات پستی روستایی شهرستان اسکو با خودرو مناسب به صورت تمام وقت از اول فروردین به مدت یکسال طبق لیست پیوستی ( زین الحاجیلو )- سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها کیسه گیری کود فله

مناقصه گزار: خدمات حمایتی کشاورزی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3031526

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۴۵۵۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها کیسه گیری کود فله درکیسه های 50کیلوی توزین سرکیسه دوزی وصفافی ولوازم موردنیاز از جمله نخ سر کیسه دوزی وغیره بقیه در لیست پیوستی
-سایر فعالیت‌های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام سرویس ایاب و ذهاب کلیه کارکنان

مناقصه گزار: ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3031528

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۷۱۳۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها انجام سرویس ایاب و ذهاب کلیه کارکنان -قیمت کل برای کل مدت قرارداد که از زمان عقد قرارداد تا 1402/12/29 می باشد درج گردد.
-فعالیت‌های اداره و پشتیبانی دفتر کار

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها درخواست آژانس با خودروهای مدل بالای 95

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه شبستر

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3031880

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۲۲۳۰۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها درخواست آژانس با خودروهای مدل بالای 95 و رانندگان مجرب و مورد تائید دارای پروانه معتبر و بومی شهرستان باشد 0
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها در اختیار قرار دادن خودرو سواری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه ایلخچی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3031886

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۷۴۰۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها در اختیار قرار دادن خودرو سواری به همراه راننده ثابت جهت انجام امور رانندگی – فقط قرارداد آژانس های بومی(ایلخچی) قابل بررسی و قبول می باشد.-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تامین آژانس

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه مرند

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3032224

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۹۸۲۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تامین آژانس مورد نیاز شعبه جهت امورات بازرسی – کارکرد بر اساس ساعت – حداقل خودرو درخواستی سه عدد
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه به تعداد 27 خودرو

مناقصه گزار: صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3029533

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۰۱۶۹۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نقلیه به تعداد 27 خودرو در سال 1402
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نقلیه به تعداد 27 خودرو در سال 1402

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها کرایه انوبوس

مناقصه گزار: دانشگاه ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3031996

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۹۰۳۳۰۰۰۰۱۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها کرایه انوبوس 32 نفره ارومیه تهران وبلعکس طبق لیت پیوستی/کد کالا مشایه میباشد/توضیحات سامانه طیق لیست پیوستی
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجرای حمل قیر

مناقصه گزار: شهرداری بیله سوار استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3029815

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۷۲۵۰۰۰۰۲۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/26

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
استعلام بها اجرای حمل قیر 85-100 باتانکر از شرکت آذر دوام یول صوفیان به محل کارخانه آسفالت شهرداری بیله سوار – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه 1- واگذاری ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3030492

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-تهيه و طبخ غذا (رستوران، سلف سرويس و …)

شرح آگهی:
مناقصه 1- واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان اعزام بدرقه زندانیان
2- واگذاری امور طبخ و توزیع غذای زندانهای استان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سیاست روز

توضیحات: ستاد ایران – www.ardabilprisons.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه 1- سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

مناقصه گزار: مجتمع تفریحی، توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3030601

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه 1- سرویس ایاب و ذهاب پرسنل آبدرمانی

آدرس: اردبیل – شهرستان سرعین – اول ورودی شهر سرعین – آبدرمانی سرعین ایرانیان

شماره تماس: 045-32224950-5 – 09148210647 – 09145373527

رسانه منتشر کننده: تجارت

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه خرید خدمات خودروی استیجاری با راننده

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3031530

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: تامين نيروي انساني-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات خودروی استیجاری با راننده بصورت حجمی
خرید خدمات خودروی استیجاری با راننده بصورت حجمی
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمت نیروی انسانی به تعداد 8نفر به صورت حجمی
خرید خدمت نیروی انسانی به تعداد 8نفر به صورت حجمی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

عنوان: مناقصه خدمات حمل و نقل

مناقصه گزار: اموال و املاک کوثر

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3020766

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات حمل و نقل در سطح کشور

آدرس: تهران – خیابان آفریقا – کوچه هفدهم

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 1,500,000,000 ریال

شماره تماس: 02154986000

رسانه منتشر کننده: همشهری

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام خدمات حمل و نقل بوسیله 25 دستگاه خودرو سواری

مناقصه گزار: آب و فاضلاب منطقه 6 شهر تهران

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3023101

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات حمل و نقل بوسیله 25 دستگاه خودرو سواری ( انواع سمند یا پژو ) با حداکثر طول عمر چهار سال
انجام خدمات حمل و نقل بوسیله 25 دستگاه خودرو سواری ( انواع سمند یا پژو ) با حداکثر طول عمر چهار سال بمنظور سرویس دهی به این شرکت در سطح استان تهران و حسب مورد سایر استانها.

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری انجام امور مرتبط با خدمات نیابتی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3024005

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری انجام امور مرتبط با خدمات نیابتی اداره ثبت اسناد و املاک تبریز به بخش خصوصی

آدرس: تبریز- خیابان ارتش جنوبی – طبقه ششم

شماره تماس: 35430884

رسانه منتشر کننده: عصر اقتصاد

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها مناقصه خدمات خودروئی

مناقصه گزار: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3024366

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۲۳۷۴۰۰۰۰۱۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها مناقصه خدمات خودروئی (4 دستگاه سواری ) مطابق شرایط درخواستی پیوستی .

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان

مناقصه گزار: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3025586

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۸۹۷۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان مدیریت درمان طبق فرم استعلام
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3026002

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۱۱۰۲۱۰۰۶۲۱۰۰۰۰۱۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب مطابق پیوست
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها در اختیار قراردادن یک خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه اسکو

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3026249

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۲۴۵۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها در اختیار قراردادن یک خودرو مدل 1398 به بالا بهمراه راننده ثابت جهت انجام امور رانندگی در امور محوله اداری.براساس پیش قرارداد و برگه استعلام-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تأمین خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: شهرداری بوکان

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3024620

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۴۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین خودروهای استیجاری با راننده

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: زمزم آذربایجان

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3025409

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب

آدرس: ارومیه- کیلومتر 6 جاده اشنویه، شرکت زمزم آذربایجان

شماره تماس: 044-32514905

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خدمات خودرویی

مناقصه گزار: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3025427

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۴۷۴۰۰۰۰۳۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خدمات خودرویی اداره کل
-سایر فعالیت‌های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و نقل و مرسولات

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3026357

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۳۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و نقل و مرسولات و امانات پستی ارومیه به مهاباد ( بار دوم ) و بالعکس طبق شرایط فنی بارگزاری شده

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-حمل و نقل مرسولات

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3026364

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-حمل و نقل مرسولات و امانات پستی مسیر ارومیه به میاندواب و بالعکس طبق شرایط فنی بارگزاری شده
-فعالیت های پست

2-حمل و نقل مرسولات و امانات پستی مسیر ارومیه به تبریز و بالعکس ( بار دوم ) طبق شرایط فنی بارگزاری شده
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و نقل مرسولات و امانات پستی

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3026367

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۳۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و نقل مرسولات و امانات پستی مسیر ارومیه به نقده و اشنویه و بالعکس بار دوم طبق شرایط فنی بارگزاری شده
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و نقل مرسولات

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3026373

عنوان: مناقصه تامین خودرو استیجاری

مناقصه گزار: زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گلستان

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3020339

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۴۸۷۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو استیجاری
تامین خودرو استیجاری اداره کل وزندانهای تابعه جهت سرویس دهی درسطح استان وکشور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تأمین تعداد 9 دستگاه خودرو سواری

مناقصه گزار: فرهنگی ورزشی و فناوری آبفای استان تهران

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3021176

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۴۳۶۹۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین تعداد 9 دستگاه خودرو سواری پژو یا سمند مدل 95 و بالاتر ، دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به همراه راننده
تأمین تعداد 9 دستگاه خودرو سواری پژو یا سمند مدل 95 و بالاتر ، دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به همراه راننده ، بمنظور سرویس دهی به این موسسه در سطح استان تهران و حسب مورد سایر استانها

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها در اختیار قرار دادن خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه صوفیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3021670

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۸۴۴۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها در اختیار قرار دادن خودرو مدل 93 به بالا به همراه راننده حسب کارکرد ساعتی جهت انجام امورات محوله در شهر صوفیان و حومه آن
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها درخواست خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه اذرشهر

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3021737

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۹۵۱۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها درخواست خودروی مدل 1397 به بالا با راننده بومی ، مجرب و مطمئن با تایید تامین اجتماعی جهت انجام ماموریتهای اداری همکاران
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها آژانس با خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه بستان اباد

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3022717

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها آژانس با خودرو های مدل بالای 95ورانندگان مورد تاییدوبطور تقریبی کارکردخودروها150ساعت درماه
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه حمل و فرآوری شن وماسه

مناقصه گزار: شهرداری محمود اباد

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3021471

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه حمل و فرآوری شن وماسه رودخانه ای

آدرس: اذربایجانغربی – شهرستان شاهین دژ – شهر محمود اباد – خیابان ساحلی شهرداری

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 500,000,000 ریال

شماره تماس: 04446384407

رسانه منتشر کننده: آراز آذربایجان

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خودرو جهت ماموریت روزانه

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه سلماس

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3022261

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۹۱۲۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خودرو جهت ماموریت روزانه همکاران به تعداد 5 خودرو در روز – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها 3 دستگاه اتومبیل پژو یا سمند مدل1397 به بالا

مناقصه گزار: خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3021485

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۵۴۷۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها 3 دستگاه اتومبیل پژو یا سمند مدل1397 به بالا
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-انجام سرویس

مناقصه گزار: بهزیستی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3021523

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-خدمات بهداشتي، درماني، اورژانس و داروخانه

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-انجام سرویس تنکابن وبابلسر هرکدام 10سرویس درنظر گرفته شده شرایط پیوست
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

2-واگذاری شیرخوارگاه
-سایر فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل 2000 تن قیر از پالایشگاههای شهر

مناقصه گزار: عمران شهرداری اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3021564

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۰۶۳۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
استعلام بها حمل 2000 تن قیر از پالایشگاههای شهر تبریز به کارخانه آسفالت شهرداری اردبیل
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها عقد قرارداد با دو دستگاه خودروی مینی بوس

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیر

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3021570

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۲۶۲۰۰۰۰۱۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها عقد قرارداد با دو دستگاه خودروی مینی بوس جهت ایاب ذهاب کارکنان شبکه و مرکز نیر از اردبیل به نیر و بالعکس به مدت یکسال
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خودرو سواری برای امور ایاب ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیله سوار

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3021584

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۵۵۹۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خودرو سواری برای امور ایاب ذهاب کارکنان در امر دهگردشی -مرحله چهارم برای مرکز بهداشت شهرستان بیله سوار-دودستگاه
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه 1- تامین نیروی انسانی

مناقصه گزار: آب منطقه ای اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3021209

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: تامين نيروي انساني-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه 1- تامین نیروی انسانی (خدمات عمومی) مربوط به اداره مرکزی و ادارات تابعه
2- خودروهای استیجاری برای انجام مارمریت های درو و برون شهری

آدرس: اصفهان – روبروی پل خواجو – ابتدای بلوار آئینه خانه

شماره تماس: 03115360366

رسانه منتشر کننده: جهان اقتصاد

توضیحات: www.esrw.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تجدید15انجام خدمات سرویس دهی

مناقصه گزار: راه اهن اصفهان

استان / کشور: اصفهان

عنوان: مناقصه واگذاری انجام امور مرتبط با قرارداد نیابتی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3016750

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری انجام امور مرتبط با قرارداد نیابتی ادارات ثبت استاد و املاک تبریز

آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی

شماره تماس: 35430884

رسانه منتشر کننده: عصر اقتصاد

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدماتی ایاب و ذهاب شرکت های مستقر

مناقصه گزار: پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3016876

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۳۰۶۹۹۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدماتی ایاب و ذهاب شرکت¬های مستقر
سرویس ایاب و ذهاب برای شرکت های مستقر در مجتمع عصر انقلاب

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3017144

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۳۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد16دفتر( سردرود – اندیشه )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3017755

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد13دفتر( باسمنج-مرزداران)
-سایر حمل ونقل زمینی

2-جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد16دفتر( حجتی-نظام پزشکی)
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3017758

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد14دفتر( عباسی – سرباز شهید))
-سایر حمل ونقل زمینی

2-جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد16دفتر( مارالان – طالقانی)
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3017759

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۳۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد16دفتر( نصف راه – بهار )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3017774

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۳۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد14دفتر( نصف راه – بهار )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بارگیری و تخلیه و دمونتاژ لوله خروجی روغن

مناقصه گزار: برق منطقه ای آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3018296

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۱۹۰۰۰۰۲۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها بارگیری و تخلیه و دمونتاژ لوله خروجی روغن ، کنسرواتور و مونتاژ لوله خروجی روغن کنسرواتور از پست فارفار به انبار مرکزی شرکت برق منطقه ای آذربایجان
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری، تخریب جداول

مناقصه گزار: شهرداری ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3016883

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: خيابانسازي، راهسازي، جاده سازي، روکش آسفالت و…-پياده رو سازي، سنگ فرش، جدول گذاري، اجراي کانال و جوي-آسفالت و قير-حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری، تخریب جداول، تخریب آسفالت، لایروبی با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه بکهو لودر
انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری، تخریب جداول، تخریب آسفالت، لایروبی
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری، تخریب جداول، تخریب آسفالت، لایروبی با استفاده از دو دستگاه بیل مکانیکی
انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری، تخریب جداول، تخریب آسفالت، لایروبی
3 – مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات حمل مصالح و آسفالت
حمل مصالح

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین 8 دستگاه خودروی استیجاری

مناقصه گزار: دخانیات استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3017106

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین 8 دستگاه خودروی استیجاری

آدرس: ارومیه – خیابان میرزای شیرازی

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 672,960,000 ریال

شماره تماس: 04432772199

رسانه منتشر کننده: مناقصه مزایده

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام عملیات بارگیری

مناقصه گزار: شهرداری ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3017332

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: خيابانسازي، راهسازي، جاده سازي، روکش آسفالت و…-پياده رو سازي، سنگ فرش، جدول گذاري، اجراي کانال و جوي-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-متفرقه

شرح آگهی:
مناقصه انجام عملیات بارگیری-خاکبرداری-تخریب جداول-تخریب آسفالت-لایرویی و…

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: شروع

توضیحات: wwww.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها ارائه خدمات حمل و نقل کارکنان

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3017443

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۰۲۰۷۰۰۰۰۱۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها ارائه خدمات حمل و نقل کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه طبق مشخصات و شرایط پیوستی
-تولید سایر وسایل حمل و نقل طبقه بندی نشده در جای دیگر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه حمل مصالح کوهی

مناقصه گزار: شهرداری ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3018028

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه حمل مصالح کوهی -حمل آسفالت

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: مردم سالاری

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه بار گیری مصالح سنگی حاصل از انفجار در معدن

مناقصه گزار: توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

عنوان: استعلام بهامبادله پستی از مرکز مکانیزه کرج به مرکز مکانیزه تهران

مناقصه گزار: پست استان البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3016067

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۲۸۰۰۰۰۰۱۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بهامبادله پستی از مرکز مکانیزه کرج به مرکز مکانیزه تهران به صورت روزانه . قرارداد به مدت شش ماه بوده و پرداخت حق الزحمه به صورت سه ماه یکبار میباشد.
فعالیت های پیک

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انتخاب پیمانکاردر خصوص پروژه اجاره ماشین آلات

مناقصه گزار: شهرداری فردیس

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3016126

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۵۰۲۸۸۰۰۰۰۲۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها انتخاب پیمانکاردر خصوص پروژه اجاره ماشین آلات جهت بار گیری، جمع آوری، حمل ضایعات و پسماندهای عمرانی و ساختمانی در معابر و فضاهای شهری منطقه دو فردیس
سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خدمات ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: راه آهن جنوب

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3016384

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۲۵۱۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خدمات ایاب و ذهاب قراردادها ینت ارتباط و علائم-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-91فتح وانت عملیاتی

مناقصه گزار: ملی حفاری ایران در استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3016396

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها:1-91فتح وانت عملیاتی در اختیار دستگاه حفاری مشهد طوس-سایر حمل ونقل زمینی

2-
91مینی بوس تامین مینی بوس ایاب ذهاب مشهد طوس
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاواگذاری امور مربوط به تاکسی تلفنی شبکه بهداشت و درما

مناقصه گزار: شبکه بهداشت درمان شهرستان سرپل ذهاب

استان / کشور: کرمانشاه

کد ایران تندر: 3016186

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۳۶۸۰۰۰۰۲۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهاواگذاری امور مربوط به تاکسی تلفنی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب
فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاتامین خودرو جهت ماموریتهای کارشناسان طبق مشخصات پیوست

مناقصه گزار: استاندارد استان کرمانشاه

استان / کشور: کرمانشاه

کد ایران تندر: 3016207

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۴۰۵۰۰۰۰۱۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهاتامین خودرو جهت ماموریتهای کارشناسان طبق مشخصات پیوست
سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهااجاره 2 دستگاه اتوبوس 25 نفره از کرمانشاه به تهران رفت

مناقصه گزار: بهره برداری نفت و گاز غرب

استان / کشور: کرمانشاه

کد ایران تندر: 3016230

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۸۶۳۰۰۰۱۲۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهااجاره 2 دستگاه اتوبوس 25 نفره از کرمانشاه به تهران رفت و از تهران به کرمانشاه برگشت جمعاً 4 سرویس
سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاپروژه انجام خدمات خودرویی اداره کل میراث فرهنگی کرمانشاه

مناقصه گزار: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه

استان / کشور: کرمانشاه

کد ایران تندر: 3016240

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۲۴۰۰۰۰۰۴۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهاپروژه انجام خدمات خودرویی اداره کل میراث فرهنگی کرمانشاه بر اساس برآورد و شرح خدمات پیوست(بارگذاری شماره تماس الزامیست).
فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران

استان / کشور: مازندران

کد ایران تندر: 3016987

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۳۶۳۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای استیجاری
تامین خودروهای استیجاری ستاد و شهرستانهای تابعه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری بارگیری و حمل کودهای گاوداری

مناقصه گزار: زرین کشت پایدار زرندیه

استان / کشور: مرکزی

کد ایران تندر: 3010987

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری بارگیری و حمل کودهای گاوداری به پیمانکار واجد شرایط

آدرس: مرکزی – شهرستان زرندیه – کیلومتر 12 جاده خشکرود

شماره تماس: 09119252660

رسانه منتشر کننده: جام جم

توضیحات:

عنوان: مناقصه راهبری وسائط نقلیه …

مناقصه گزار: خطوط لوله و مخابرات نفت ایران –مدیریت خطوط لوله

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3015180

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: 2002001105000023

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه راهبری وسائط نقلیه ستاد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مبلغ برآورد مالی: 83,938,645,897 ریال

مبلغ تضمین: 4,696,932,295 ریال

شماره تماس: 021-61630669

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://www.ioptc.ir—www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی

مناقصه گزار: بازیافت پسماندهای منطقه کاشان و آران و بیدگل

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3013688

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: ابنيه و ساختمان-نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو (تريلر ،بيل مکانيکي و ..)

شرح آگهی:
مناقصه اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی ۲۰۰ به همراه راننده و یک دستگاه بلدوزر D6 به همراه راننده و انجام عملیات حفر کانال و دفن پسماندهای عادی عفونی و بیمارستانی ، مشاغل پرزباله و ضایعات حاصل از کشتار در کشتارگاه ها صنعتی و سایر امور

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 1,800,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: کار وکارگر

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خدمات خودرویی

مناقصه گزار: شعب بانک کشاورزی در استان اذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3014753

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۷۰۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خدمات خودرویی بشرح فرم استعلام پیوستی
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: انستیتو پاستور ایران

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3014962

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع تولیدی تحقیقلای

آدرس: تهران – تقاطع خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین جنوبی

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 3,300,000,000 ریال

شماره تماس: 02164112576

رسانه منتشر کننده: دنیای اقتصاد

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015743

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۳۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد17دفتر( ارم- منبع)
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها در اختیار قرار دادن خودرو سواری

مناقصه گزار: سازمان تامین اجتماعی شعبه ایلخچی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015204

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۷۴۰۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها در اختیار قرار دادن خودرو سواری به همراه راننده ثابت جهت انجام امور رانندگی – فقط قرارداد آژانس های بومی(ایلخچی) قابل بررسی و قبول می باشد.
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015214

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۲۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت تمام وقت به تعداد15 دفتر(ولیعصر- باغمیشه)
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها هزینه آژانس تلفنی به ساعت

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه جلفا

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015678

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۶۸۲۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها هزینه آژانس تلفنی به ساعت
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام کارهای کارگری و کشاورزی

مناقصه گزار: فولاد آذربایجان

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015686

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۲۶۶۰۰۰۱۹۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
استعلام بها انجام کارهای کارگری و کشاورزی محوطه و فضای سبز شرکت فولاد اذربایجان خرداد 1402(7 ردیف)
1 برگ با توضیحات ضمیمه میباشد
-پرورش جنگل(جنگل‌کاری) و سایر فعالیت‌های جنگل‌داری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015690

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۲۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت تمام وقت به تعداد16 دفتر(آخونی-قره آغاج)
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015695

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۲۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت تمام وقت به تعداد12 دفتر(آ خ امام – پاستور)
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015712

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۲۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت تمام وقت به تعداد16دفتر(ائل گلی – گلشهر) )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015716

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۲۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد14دفتر(عباسی – منصور) – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری

عنوان: مناقصه تامین8 دستگاه خودروی استیجاری

مناقصه گزار: دخانیات ایران

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3013919

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-متفرقه

شرح آگهی:
مناقصه تامین8 دستگاه خودروی استیجاری مورد نیاز (از نوع سمند-پژو405-پژو پارس-تندرال90 از مدل 1397

آدرس: ارومیه-خیابان میرزای شیرازی مجتمع دخانیات

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 672,960,000 ریال

شماره تماس: 04432772199

رسانه منتشر کننده: مناقصه مزایده

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها آژانس تاکسی تلفنی جهت خدمات اداری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه نقده

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3014316

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۷۱۷۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها آژانس تاکسی تلفنی جهت خدمات اداری (طبق پیوست)
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره خودروبرجهت حمل خودرو

مناقصه گزار: شهرداری پیرانشهر استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3014318

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۴۹۷۰۰۰۰۱۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره خودروبرجهت حمل خودرو از داخل شهر به پارکینگ راهنمایی و رانندگی جنب کار خانه قند (مطابق فایل)
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره خودرو

مناقصه گزار: شهرداری پیرانشهر استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3014322

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۴۹۷۰۰۰۰۱۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره خودروبرجهت حمل خودرو از داخل شهر به پارکینگ راهنمایی و رانندگی جنب کار خانه قند (مطابق فایل)
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاحمل و نقل و مبادله محمولات

مناقصه گزار: پست استان البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3013111

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۲۸۰۰۰۰۰۱۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بهاحمل و نقل و مبادله محمولات پستی به مناطق روستایی شهرستان ساوجبلاغ و چهارباغ
فعالیت های پیک

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خودرو استیجاری

مناقصه گزار: ثبت اسناد و املاک استان ایلام

استان / کشور: ایلام

کد ایران تندر: 3013345

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۰۹۴۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خودرو استیجاری-فعالیت‌های سایر سازمان‌های دارای عضو

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-حمل ونقل ومبادله روزانه

مناقصه گزار: پست استان بوشهر

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 3013627

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها:1-حمل ونقل ومبادله روزانه مرسولات پستی ازبرازجان به طلحه وبالعکس با نقاط مبادله مسیر، خودرو وانت، قیمت پیشنهادی ماهانه

2-حمل و نقل مبادله روزانه مرسولات پستی از دلوار به کری و بالعکس با نقاط مبادله مسیر، خودرو سواری، قیمت پیشنهادی ماهانه:فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستادایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه برونسپاری توزیع بسته و امانت

مناقصه گزار: پست جمهوری اسلامی ایران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3013221

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۰۶۷۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای یک مرحله ای برونسپاری توزیع بسته و امانت شهرستانرشهریار (منطقه جنوب غرب) تهران
یک مرحله ای برونسپاری توزیع بسته و امانت شهرستانرشهریار (منطقه جنوب غرب) تهران

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها برگزاری تور یک روزه قم

مناقصه گزار: ارتباطات زیرساخت استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3013877

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۰۲۲۰۰۰۱۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها برگزاری تور یک روزه قم ، جمکران برای 80 نفر به همراه سه وعده غذایی و دو میان وعده ( مطابق فایل پیوست)
-سایر فعالیت‌های سرگرمی و تفریحی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه یازده تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3014370

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۸۱۳۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب رفت و برگشت کارکنان شعبه 11(مستقر در شعبه 6 تامین اجتماعی تهران) طبق کروکی و پیش نویس قرارداد به تعداد 15 مسیر-تلفن 66626024
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-اجاره یک دستگاه خودرو پیکاپ ریچ

مناقصه گزار: توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فولادقاینات

استان / کشور: خراسان جنوبی

کد ایران تندر: 3014439

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-اجاره یک دستگاه خودرو پیکاپ ریچ مدل 97 به بالا
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

2-اجاره سالیانه یک دستگاه خودرو هایما S7 مدل 96 به بالا
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

3-مزدا دو کابین کارا مدل 97 به بالا
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تامین سرویس ایاب و ذهاب عمومی …

مناقصه گزار: شهرداری منطقه 7 مشهد

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3013845

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: 1

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/17

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تامین سرویس ایاب و ذهاب عمومی کارکنان شهرداری منطقه 7

آدرس: آدرس برگزار کننده : بلوار جمهوری اسلامی-نبش چهارراه پروین اعتصامی-شهرداری منطقه 7

شماره تماس: 05131294714

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: ets.mashhad.ir—-https://www.mashhad.ir
—آدرس پست الکترونیکی: economic.pre@gmail.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تامین وسیله نقلیه با راننده

مناقصه گزار: مرکز درمانی مهدیشهر

استان / کشور: سمنان

کد ایران تندر: 3013572

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۰۰۷۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تامین وسیله نقلیه با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل در مسیر درمانگاه مهدی شهر به سمنان و بلعکس، تعداد سرویس روزانه بین 4 الی 8 سرویس-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-خرید گل و گیاه و نهال جهت فضای سبز

مناقصه گزار: راه آهن جنوب شرق

استان / کشور: سیستان و بلوچستان

کد ایران تندر: 3014120

تاریخ انتشار: 1402/02/17

عنوان: استعلام بها حمل و نقل خودرویی

مناقصه گزار: بیمارستان 100 تختخوابی کوثر ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3011145

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۷۶۴۰۰۰۰۴۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و نقل خودرویی- ایران کد معادل می باشد – برگ شرایط حتماً مطالعه و بعد از پرکردن ، مهر و امضاء نموده و در سامانه بارگزاری گردد .
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه: 1- اجرای عملیات نصب قطعات پیش ساخته شامل نصب

مناقصه گزار: موسسه عمرانی

استان / کشور: اصفهان,تهران,قم

کد ایران تندر: 3008942

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: قطعات پيش ساخته بتني-پيمانکاري و عمليات اجرايي راه آهن-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه:
1- اجرای عملیات نصب قطعات پیش ساخته شامل نصب، دیچ، فلنج، ژئومت، کانال های مبانی و بتن ریزی پلکان دسترسی در پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان
2- بارگیری و حمل مصالح در پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان
3- تحکیمات ترانشه های مسیر در پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان

آدرس: تهران- میدان صنعت- بلوار فرحزادی- خیابان مهدی عباسی اناری- پلاک 104

شماره تماس: 021-88698183

رسانه منتشر کننده: همشهری

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ساماندهی ناوگان خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: شهرداری محمدشهر

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3010586

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۳۱۴۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی ناوگان خودروهای استیجاری شهرداری محمدشهر
ساماندهی ناوگان خودروهای استیجاری شهرداری محمدشهر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام خدمات حمل و نقل

مناقصه گزار: جمعیت هلال احمر استان البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3010807

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-واگذاري، مديريت، راهبري و نگهداري اماکن

شرح آگهی:
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و نظافتی و امور سرویس و نگهداری ساختمان ستاد و شعب خود

آدرس: کرج-خ شهیدبهشتی-ضلع غربی زیرگذر طالقانی-ساختمان پروشات جنب شهر کتاب

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 1,800,000,000 ریال

شماره تماس: 02634408162

رسانه منتشر کننده: شهروند

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه بارگیری حمل و تخلیه گوگرد

مناقصه گزار: مجتمع گاز پارس جنوبی

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 3010175

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه بارگیری حمل و تخلیه گوگرد گرانول تولیدی پالایشگاه دهم

آدرس: بوشهر – کنگان – سایت منطقه دو ویژه اقتصادی انرژی پارس

مبلغ برآورد مالی: 220,000,000,000 ریال

مبلغ تضمین: 10,400,000,000 ریال

شماره تماس: 07731466230

رسانه منتشر کننده: جنوب امروز

توضیحات: ستاد ایران – WWW.SPGC.IR

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودرو سواری برای انجام ماموریتهای اداری

مناقصه گزار: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3010515

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو سواری برای انجام ماموریتهای اداری(درون شهری وبرون شهری) کارکنان
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو سواری برای انجام ماموریتهای اداری(درون شهری وبرون شهری) کارکنان با شرح وجزئیات پیوستی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات خودروئی سبک

مناقصه گزار: توزیع نیروی برق تهران بزرگ

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3010549

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۷۳۴۰۰۰۰۰۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ارائه خدمات خودروئی سبک شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و مناطق تابعه
ارائه خدمات خودروئی سبک شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و مناطق تابعه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خرید خدمات حمل و نقل از بخش غیر دولتی

مناقصه گزار: آموزش و پرورش شهر تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3010567

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۰۷۹۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل و نقل از بخش غیر دولتی
واحد نقلیه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریتهای اداری

مناقصه گزار: آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3010816

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریتهای اداری کارکنان با خودروهای سواری

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,850,000,000 ریال

شماره تماس: 55041109

رسانه منتشر کننده: فرهیختگان

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریت های اداری کارکنان با خوردوها

مناقصه گزار: آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3010913

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: 1489315

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریت های اداری کارکنان با خوردوهای سوری در سال 1402

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,850,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: آوای اقتصاد

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات

مناقصه گزار: مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3011006

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: 2001092921000147

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات زمین شناسی صحرایی در سراسر کشور

مبلغ برآورد مالی: 44,896,500,000 ریال

مبلغ تضمین: 2,244,825,000 ریال

شماره تماس: 021-82702224 – 02161622217

رسانه منتشر کننده: جام جم

توضیحات: WWW.NISOC.IRhttp://setadiran.irhttp://iets.mporg.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری برون سپاری توزیع بسته و امانت

مناقصه گزار: ملی پست جمهوری اسلامی ایران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3011170

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: 2002003067000006

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری برون سپاری توزیع بسته و امانت شهرستان شهریار ( منزقه پستی جنوب غرب تهران )

آدرس: تهران – میدان رسالت – ابتدای خیابان نیروی دریایی – نبش کوچه سهند – ساختمان شرکت ملی پست – طبقه اول – منطقه پستی شمال شرق تهران – دفتر مرکز حقوقی ، املاک و قراردادها – دبیرخانه کمیسیون معاملات

شماره تماس: 021-41934 – 09367305257

رسانه منتشر کننده: روزگار

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت برق

مناقصه گزار: برق منطقه ای تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3011174

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: 2002001008000026

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران

آدرس: تهران – انتهای بلوار سعادت آباد – بلوار برق – بالاتر از کوی فراز – شرکت برق منطقه ای تهران – ساختمان حوزه ستادی طبقه سوم – بال شرقی – امور تدارکات و قراردادها

عنوان: مناقصه خودرو استیجاری

مناقصه گزار: آموزش و پرورش استان مازندران

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3009869

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۴۷۳۹۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خودرو استیجاری
استفاده ازخودرو استیجاری برای اداره کل موزش و پرورش استان مازندران و انجام ماموریت های واقع شده به سراسر کشور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین سرویس ایاب وذهاب

مناقصه گزار: داروسازی شهید قاضی

استان / کشور: آذربایجان شرقی,تهران

کد ایران تندر: 3006808

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین سرویس ایاب وذهاب

آدرس: تهران – بلوار مرزداران – نرسیده به پل یادگار امام

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: پیام آذربایجان

توضیحات: www.sgco-infusion.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه عملیات تخلیه و چیدمان تایه یونجه و کلش

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3009772

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه عملیات تخلیه و چیدمان تایه یونجه و کلش خود

آدرس: تبریز – خسرو شاه – بعد از روستای تازه کند – شرکت دشت آذر نگین

شماره تماس: 041-32431417 – 09127724570

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خرید تضمینی دانه های روغنی

مناقصه گزار: خدمات بازرگانی دولتی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3009688

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۲۱۴۱۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/18

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها خرید تضمینی دانه های روغنی کلزادرشهرستانهای نقده(پیرانشهر-ارومیه)بوکان-پلدشت(خوی-شوط)میاندوآب(مهاباد)شاهین دژ
-انبارداری و ذخیره سازی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تامین 4 دستگاه خودرو

مناقصه گزار: پشتیبانی امور دام کشور استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3010089

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۰۱۴۰۰۰۰۸۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها تامین 4 دستگاه خودروی مدل 95 به بالا طبق شرایط مندرج در فایل های پیوستی
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی

مناقصه گزار: دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3009255

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۲۵۸۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور
-دارای مجوز از اتحادیه اژانس

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-جذب راننده استیجاری

مناقصه گزار: بهداشت شهرستان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3009338

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/15

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-تجهيزات و دستگاههاي پزشکي و بيمارستاني

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-جذب راننده استیجاری (خرید خدمات خودرویی)مرکز بهداشت شهرستان اردبیل
-سایر حمل ونقل زمینی

2-خرید اقلام بخش دندانپزشکی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه عملیات برداشت و حمل حدود ۳۰۰۰ تن قصیل جو

مناقصه گزار: کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3006153

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/17

دسته بندی ها: حمل و نقل ، پخش و توزيع مواد غذايي و خوراکي-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه عملیات برداشت و حمل حدود ۳۰۰۰ تن قصیل جو از مزارع کشاورزی تا دامداری

آدرس: اصفهان-نجف آباد-کمربندی خمینی شهر-بعد از ورودی گلدشت- پشت آرامستان باب الرحمه

شماره تماس: ۰۳۱۴۲۷۵۰۲۷۱- داخلی 183

رسانه منتشر کننده: عصر اصفهان

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب برون شهری

مناقصه گزار: دانشگاه کاشان استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3008513

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب برون شهری (اتوبوس و مینی بوس )

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: عصر توسعه

توضیحات: www.kashanu.ac.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب برون شهری

مناقصه گزار: دانشگاه کاشان استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3008517

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب برون شهری – سواری دانشگاه کاشان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: عصر توسعه

توضیحات: www.kashanu.ac.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب برون شهری

مناقصه گزار: دانشگاه کاشان استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3008519

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب برون شهری – سواری دانشگاه کاشان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: عصر توسعه

توضیحات: www.kashanu.ac.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه عملیات برداشت و حمل

مناقصه گزار: کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3008734

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: حمل و نقل ، پخش و توزيع مواد غذايي و خوراکي-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه عملیات برداشت و حمل حدود 3000 تن قصیل جو از مزارع کشاورزی تا دامداری خود

آدرس: اصفهان – نجف آباد – کمربندی خمینی شهر – بعد از وزودی گلدشت

شماره تماس: 03142750271

رسانه منتشر کننده: عصر اصفهان

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری عملیات برداشت و حمل قصیل جو

مناقصه گزار: کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3008741

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/17

دسته بندی ها: حمل و نقل ، پخش و توزيع مواد غذايي و خوراکي-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه در نظر دارد عملیات برداشت و حمل حدود 3000 تن قصیل جو از مزارع کشاورزی تا دامداری خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واگذار نماید.

آدرس: اصفهان-نجف آباد-کمربندی خمینی شهر-بعد از ورودی گلدشت-پشت آرامستان باب الرحمه

شماره تماس: 031-42750271 (داخلی183)

رسانه منتشر کننده: یاقوت وطن

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره یک دستگاه تانکر آبرسانی

مناقصه گزار: شهرداری نجف اباد استان اصفهان

عنوان: مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: صنایع خاک چینی ایران

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3006480

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

آدرس: تهران – خیابان آفریقا – بالاتر از چهارراه اسفندیار – خیابان شهید رحیمی

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 500,000,000 ریال

شماره تماس: 02122018107

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری خودروی استیجاری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه پنج تبریز

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3006656

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۲۲۱۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/17

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری خودروی استیجاری مدل بالای 1395 به منظور انجام ماموریت های اداری با راننده (تکمیل فرم بارگذاری شده در سامانه ستاد ایران الزامیست )
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تامین آژانس

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه مرند

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3007177

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۹۸۲۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تامین آژانس مورد نیاز شعبه جهت انجام امورات بازرسی
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها افکار سنجی رانندگان خودروهای شخصی

مناقصه گزار: راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3006380

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۲۲۱۰۰۰۰۲۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/17

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها افکار سنجی رانندگان خودروهای شخصی ،باری و مسافری طبق لیست پیوستی#
-سایر فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها عقد قرارداد با آژانسهای تاکسی تلفنی

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه ماکو

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3007297

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۷۶۱۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/17

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها عقد قرارداد با آژانسهای تاکسی تلفنی فقط واقع در محدوده در شهر ماکو و نزدیک به محل ساختمان شعبه
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری

مناقصه گزار: ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3005281

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری

آدرس: اردبیل – خیابان امام خمینی

مبلغ برآورد مالی: 24,960,000,000 ریال

مبلغ تضمین: 1,248,000,000 ریال

شماره تماس: 04533331551

رسانه منتشر کننده: اقتصاد ملی

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها کرایه یک دستگاه سواری مینی بوس

مناقصه گزار: شهرداری سرعین استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3005865

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۴۸۱۰۰۰۰۳۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها کرایه یک دستگاه سواری مینی بوس مدل بالا جهتسرویس دهی به کارکنان و همکاران به صورت رفت و برگشت به اردبیل قیمت به صرت ماهیانه
-کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام سرویس

مناقصه گزار: بهزیستی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3005912

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۷۴۵۰۰۰۰۰۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها انجام سرویس تنکابن وبابلسرهرکدام 10سرویس در نظر گرفته شده شرایط پیوست میباشد
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری

مناقصه گزار: ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3007016

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۱۳۵۶۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری منطقه اردبیل
خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری منطقه اردبیل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها داردبخشی از عملیات حمل مصالح

مناقصه گزار: عمران شهرداری اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3005646

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۹۸۹۶۰۰۰۰۵۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها داردبخشی از عملیات حمل مصالح از معدن پسماند و مجتمع تولیدی صفه به پروژه خیابان سازی ولیعصر (جلوان) واقع در منطقه 14 شهرداری اصفهان-T15
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودروهای مورد نیاز شهرداری با راننده

مناقصه گزار: شهرداری تربت حیدریه

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3005837

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۳۰۱۴۸۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو (تريلر ،بيل مکانيکي و ..)

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای مورد نیاز شهرداری با راننده و بدون راننده از طریق واگذاری خدمات حجمی و ساعتی به صورت اجاره
تامین خودروهای مورد نیاز شهرداری با راننده و راننده خودرو سنگین بدون ماشین آلات از طریق واگذاری خدمات حجمی و نفر ساعت به صورت اجاره

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه حمل روغن پایه تانکر مخصوص چهار مولد

مناقصه گزار: روانکاران احیاء سپاهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3006005

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه حمل روغن پایه تانکر مخصوص چهار مولد و همچنینی محصولات تولیدی تانکر کفی جفت و تک

آدرس: تهران-اشرفی اصفهان-بزرگراه جلال احمد-تقاطع ارمکان یکم و چهارم پ 26

شماره تماس: 02144299331

رسانه منتشر کننده: اصفهان امروز

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه حمل روغن پایه تانکر مخصوص چهار مولد

مناقصه گزار: روانکاران احیاء سپاهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3006007

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه حمل روغن پایه تانکر مخصوص چهار مولد

آدرس: تهران-اشرفی اصفهان-بزرگراه جلال احمد-تقاطع ارمکان یکم و چهارم پ 26

شماره تماس: 02144299331

رسانه منتشر کننده: اصفهان امروز

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه حمل و انتقال محصول سنگ آهک

مناقصه گزار: فولاد مبارکه اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3006103

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه حمل و انتقال محصول سنگ آهک و آهک کلسینه به فولاد اصفهان و فولاد سبا

آدرس: اصفهان-کیلومتر 25 جاده مبارکه بروجن-مجتمع معدنی حوض ماهی

شماره تماس: 03152682020

رسانه منتشر کننده: رویداد امروز

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه: 1- اجرای عملیات نصب قطعات پیش ساخته شامل نصب دیچ

مناقصه گزار: عمرانی

استان / کشور: اصفهان,تهران

کد ایران تندر: 3006512

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: بلوک و جدول و تير سيماني و انواع قطعات بتني-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه:
1- اجرای عملیات نصب قطعات پیش ساخته شامل نصب دیچ، فلنج، ژئومت، کانال های میانی و بتن ریزی پلکان دسترسی در پروژه قطار سری

عنوان: مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری

مناقصه گزار: ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3005281

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری

آدرس: اردبیل – خیابان امام خمینی

مبلغ برآورد مالی: 24,960,000,000 ریال

مبلغ تضمین: 1,248,000,000 ریال

شماره تماس: 04533331551

رسانه منتشر کننده: اقتصاد ملی

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاشهرداری منطقه یک فردیس در نظر دارد

مناقصه گزار: شهرداری فردیس

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3005577

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۵۰۲۸۸۰۰۰۰۱۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهاشهرداری منطقه یک فردیس در نظر دارد نسبت به در اختیار گرفتن ماشین آلات استیجاری ۱ دستگاه کامیون ۱۰ تن (مشخصات فنی) به پیوست اقدام نماید.

سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-حمل و نقل

مناقصه گزار: نفت و گاز پارس

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 3004526

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/17

دسته بندی ها: الکتروموتور-سيم و کابل برقي-حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
استعلام بها:1-حمل و نقل فراورده های نفتی:سایر حمل ونقل زمینی

2-داکت کابل، کانکتور،بست پلاستیکی کابل،گلند

3-الکترو موتور طبق شرح پیوست 0210200

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها امور نقلیه

مناقصه گزار: ملی پرورش استعدادهای درخشان درحوزه ستاد

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3005011

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۱۳۹۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها امور نقلیه تعداد 3 دستگاه خودرو مدل 1397 و بالاتر خودروهایی مانند پژو پارس، سمند lx، دنا، ال90 و بالاتر
یک دستگاه موتور سیکلت (پیک مرسولات)
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات حمل و نقل

مناقصه گزار: زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان جنوبی

استان / کشور: خراسان جنوبی

کد ایران تندر: 3005086

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۶۷۱۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل و نقل اداره کل زندانهای استان خراسان جنوبی و واحدهای تابعه
خدمات حمل و نقل اداره کل زندانهای استان خراسان جنوبی و واحدهای تابعه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:خودرو مورد نیاز یک دستگاه اتوبوس

مناقصه گزار: پردیس شهید هاشمی نژاد ( خواهران )

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3004875

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۲۹۵۵۰۰۰۰۱۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/14

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها:خودرو مورد نیاز یک دستگاه اتوبوس مدل 1397 به بالاباشد ایران کد مشابه است
حتما فایل پیوست مطالعه شود:سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-ابزارآلات فضای سبز

مناقصه گزار: راه آهن خراسان

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3004975

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-دستگاه ها ، ماشين آلات و تجهيزات صنايع کشاورزي-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
استعلام بها:1-ابزارآلات فضای سبز

2=گل

3-سرویس دهی پرسنل نگهداری نت علائم الکتریکی راه آهن خراسان جهت آگاهی از مشخصات فنی با شماره 09153009822 آقای مهندس طوسی تماس گرفته شود.:سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تخلیه و بارگیری و ارائه خدمات محمولات پروتئینی سردخانه ها

مناقصه گزار: پشتیبانی امور دام استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3005120

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/14

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه تخلیه و بارگیری و ارائه خدمات محمولات پروتئینی سردخانه ها

آدرس: اهواز – کیانپارس – خیابان سروش شرقی

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 1,750,000,000 ریال

شماره تماس: 33331009

رسانه منتشر کننده: طلوع خوزستان

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تهیه وتامین 25 دستگاه اتوبوس کولردار …

مناقصه گزار: ملی مناطق نفتخیز جنوب

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3005306

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی: م م/01/0222/ت2

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تهیه وتامین 25 دستگاه اتوبوس کولردار مدل 90 و به بالا بصورت 12 ساعته داخلی جهت ایاب و ذهاب کارکنان روزکار عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در سطح شهر اهواز مورد نیاز عملیات اتوبوسرانی مدیریت

مبلغ برآورد مالی: 133,480,500,000 ریال

مبلغ تضمین: 6,674,025,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://www.nisoc.ir—-www.setadiran

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تامین و اجاره 3دستگاه خودرو سواری (با راننده)

مناقصه گزار: مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان سمنان

استان / کشور: سمنان

کد ایران تندر: 3004571

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۰۷۹۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تامین و اجاره 3دستگاه خودرو سواری (با راننده)-کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تامین وسیله نقلیه با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل

مناقصه گزار: مرکز درمانی مهدیشهر

استان / کشور: سمنان

کد ایران تندر: 3004584

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۰۰۷۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/15

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تامین وسیله نقلیه با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل در مسیر درمانگاه مهدی شهر به سمنان و بلعکس، تعداد سرویس روزانه بین 4 الی 8 سرویس-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-تامین خودرو

مناقصه گزار: شهرداری اقلید استان فارس

استان / کشور: فارس

کد ایران تندر: 3004444

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: خيابانسازي، راهسازي، جاده سازي، روکش آسفالت و…-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها:1-تامین خودرو با راننده ایران کد مشابه می باشد فایل پیوست دانلود و پس از مطالعه استعلام بها تکمیل گردد :انبارداری و ذخیره سازی
2 ح-52-522 فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

2-اجرای عملیات خرده کاری ایران کد مشابه می باشد فایل پیوست دانلود و پس از مطالعه استعلام بها تکمیل گردد:ساخت جاده و راه‌آهن
2 ج-42-429 ساخت سایر پروژه‌های مهندسی عمران
3 ج-42-422 ساخت پروژه‌های تاسیسات شهری
4 ج-43-431 تخریب و آماده‌سازی محوطه
5 ج-43-439 سایر فعالیت‌های تخصصی ساختمان
6 ج-41-410 ساخت بنا

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-خودرو به همراه راننده

مناقصه گزار: راه و شهرسازی لارستان استان فارس

استان / کشور: فارس

کد ایران تندر: 3004455

تاریخ انتشار: 1402/02/13

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-ساير لوله و اتصالات

شرح آگهی:
استعلام بها:1-خودرو به همراه راننده جهت امورات محوله :کرایه وسایل نقلیه موتوری

2-خرید 30عدد لوله 1.5 متری:ساخت جاده و راه‌آهن

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

عنوان: مناقصه ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات زمین شناسی

مناقصه گزار: ملی نفت ایران

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3001133

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی: ۲۰۰۱۰۹۲۹۲۱۰۰۰۱۴۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات زمین شناسی صحرایی در سراسر کشور – مدیریت اکتشاف -01122
مناقصه ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات زمین شناسی صحرایی در سراسر کشور – مدیریت اکتشاف -01122

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها مناقصه خدمات خودرویی

مناقصه گزار: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3002056

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۲۳۷۴۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/14

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها مناقصه خدمات خودرویی (دو دستگاه مینی بوس اویکو آ 50 ) مطابق شرایط پیوستی درخواستی .

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها ارائه خدمات حمل و نقل کارکنان ستاد دانشگاه

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3002724

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۰۲۰۷۰۰۰۰۱۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها ارائه خدمات حمل و نقل کارکنان ستاد دانشگاه با مینی بوس طبق مشخصات و شرایط پیوستی
-تولید سایر وسایل حمل و نقل طبقه بندی نشده در جای دیگر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری ایاب و ذهاب بیمارستان

مناقصه گزار: بیمارستان 300 تختخوابی مطهری ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3003947

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۲۶۳۰۰۰۰۱۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری ایاب و ذهاب بیمارستان مطهری(ایران کد معادل می باشد)
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها نیاز دانشگاه ارومیه به ماشین آلات

مناقصه گزار: دانشگاه ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3003948

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۹۰۳۳۰۰۰۰۱۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها نیاز دانشگاه ارومیه به ماشین آلات به مدت یکسال طبق لیست پیوستی
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها عقد قرارداد با یک دستگاه خودروی سواری پژو 405

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیر

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3003221

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۲۶۲۰۰۰۰۱۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/14

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها عقد قرارداد با یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 ، پارس ، سمند یا ال90 مدل1392 و به بالا به شرط داشتن معاینه فنی جهت دهگردشیها و ماموریتهای مراکز
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام عملیات خدمات بندری تا سقف 660 هزار

مناقصه گزار: سیمان سپاهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3003025

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/14

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
مناقصه انجام عملیات خدمات بندری تا سقف 660 هزار تن کلینکر شرکت سیمان سپاهان در بندرعباس اسکله شهید رجایی

آدرس: کیلومتر 24 اتوبان ذوب آهن – جاده اختصاصی سیمان سپاهان – واحد قراردادها و سفارش داخلی

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 4,000,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات: http://sepahancement.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب اداری

مناقصه گزار: بهزیستی استان البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3001028

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۸۶۴۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب اداری
ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب اداری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-اجاره خودرو همراه راننده از مدل

مناقصه گزار: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3002212

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۹۹۰۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
استعلام بها:1-اجاره خودرو همراه راننده از مدل سال 1394 به بعد ( سمند یا پژو پارس)طبق فایل پیوست 09163064110
فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور
2-برداشت و حمل کلزا
فعالیت‌های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت‌های پس از برداشت محصول

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انتختاب پیمانکار ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: تولیدی لاستیک البرز

استان / کشور: البرز,تهران

کد ایران تندر: 3002711

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه انتختاب پیمانکار ایاب و ذهاب

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب….

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3003461

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب (مینی بوس/ ون / خودروسواری)

آدرس: بلوار طالقانی شمالی – بالاتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 522,000,000 ریال

شماره تماس: 026-34197656

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://tender.abzums.ac.ir—-www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه دپو بارگیری و جابجایی محمولات علوفه ای

مناقصه گزار: پشتیبانی امور دام استان ایلام

استان / کشور: ایلام

کد ایران تندر: 3003563

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/12

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه دپو بارگیری و جابجایی محمولات علوفه ای

آدرس: ایلام – فاطمیه – سه راه دانشگاه

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 600,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: پیام زمان

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به وسیله30 دستگاه خودرو

مناقصه گزار:

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 2995323

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به وسیله30 دستگاه خودرو

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: مناقصه مزایده

توضیحات:

عنوان: مناقصه ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات زمین شناسی

مناقصه گزار: ملی نفت ایران

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3001133

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی: ۲۰۰۱۰۹۲۹۲۱۰۰۰۱۴۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات زمین شناسی صحرایی در سراسر کشور – مدیریت اکتشاف -01122
مناقصه ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات زمین شناسی صحرایی در سراسر کشور – مدیریت اکتشاف -01122

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب اداری

مناقصه گزار: بهزیستی استان البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3001028

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۸۶۴۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب اداری
ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب اداری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به وسیله30 دستگاه خودرو

مناقصه گزار:

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 2995323

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به وسیله30 دستگاه خودرو

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: مناقصه مزایده

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام امور خدمات خودرویی

مناقصه گزار: اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی دارایی

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 2999122

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/17

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه انجام امور خدمات خودرویی

آدرس: تهران-میدان آرژانتین-خ احمد قصیر بخارست ک دهم پ 13

شماره تماس: 02186122465

رسانه منتشر کننده: ایران

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها پست نامه های واحد

مناقصه گزار: پزشکی قانونی استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3001761

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۰۱۸۰۰۰۰۴۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/14

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها پست نامه های واحد های دارای مکاتبه اداره کل پزشکی قانونی استان تهران
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها توزیع بخشی از مرسولات پستی

مناقصه گزار: منطقه پستی جنوب استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3001778

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۲۰۰۲۵۰۰۰۰۲۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/13

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها این منطقه در نظر دارد نمایندگی توزیع بخشی از مرسولات پستی روستاهای پاکدشت را با عنایت به فایل پیوستی به بخش خصوصی واگذار نماید .
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام خدمات نقلیه

مناقصه گزار: توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3001858

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۰۰۷۰۰۰۱۳۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها انجام خدمات نقلیه (ماموریت ها و سفرهای درون شهری و برون شهری کارکنان و امور مربوط به نامه رسانی
-فعالیت‌های آژانس های استخدام و کاریابی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین 65 دستگاه انواع خودرو عملیاتی دوکابین

مناقصه گزار: ملی نفت ایران

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3001064

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین 65 دستگاه انواع خودرو عملیاتی دوکابین کمک دار نوع نیسان dx-ریج-کابرا-وینگل-سرانزا-سوزوکی-وانت تویوتا-هایلوکس مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی مدل 1392 و بالا با راننده بصورت 24 ساعته

آدرس: اهواز-بلوار پاسداراان-بالاتر از میدان فرودگاه-ساختمان پایگاه عملیاتی-پارت a

مبلغ برآورد مالی: 206,292,388,690 ریال

مبلغ تضمین: 10,126,000,000 ریال

شماره تماس: 06134146596

رسانه منتشر کننده: جمهور

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه استخراج و حمل سنگ گچ

مناقصه گزار: سیمان بهبهان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3001092

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/17

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي-اجرا و پيمانکاري پروژه هاي معدني (استخراج ، بهره برداري و …)-مواد و فرآورده هاي معدني (سنگ آهن ، کک ، سيليس ، ذغال و …)

شرح آگهی:
مناقصه استخراج و حمل سنگ گچ معدن گچ کارخانه به میزان 100/000 تن

شماره تماس: 06152723031

رسانه منتشر کننده: فرهنگ جنوب

توضیحات: www.behcco.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام خدمات بارگیری- تخلیه- صفافی

مناقصه گزار: ملی مناطق نفتخیز جنوب

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3001124

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۲۸۸۰۰۰۰۷۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/13

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای م م/01/0415 مربوط به انجام خدمات بارگیری- تخلیه- صفافی- تنظیمات- کیسه گیری و بشکه گیری مواد شیمیایی و سیمان
م م/01/0415 مربوط به انجام خدمات بارگیری- تخلیه- صفافی- تنظیمات- کیسه گیری و بشکه گیری مواد شیمیایی و سیمان در انبارهای عملیات کالا اهواز

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها 91فتح وانت عملیاتی

مناقصه گزار: ملی حفاری ایران در استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3001185

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۹۸۵۰۰۱۵۳۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/14

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها 91فتح وانت عملیاتی در اختیار دستگاه حفاری مشهد طوس-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین ۸دستگاه اتوبوس و ۱۱ دستگاه مینی بوس

مناقصه گزار: پالایش گاز بیدبلند

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3001233

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۳۲۰۲۰۰۰۰۰۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/17

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین ۸دستگاه اتوبوس و ۱۱ دستگاه مینی بوس کولردار جهت ایاب و ذهاب کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند
حمل و نقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1-مینی بوس

مناقصه گزار: ملی حفاری ایران در استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3001341

تاریخ انتشار: 1402/02/12

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/14

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-ساير تجهيزات صنعتي

شرح آگهی:
استعلام بها :1-مینی بوس91فتح تامین مینی بوس ایاب ذهاب مشهد طوس-سایر حمل ونقل زمینی

2-تقاضای 0239016 GLAND PACKING

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها توزیع امانت شهری

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3001559

عنوان: مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و تخلیه 400 هزار تن کود شیمیایی

مناقصه گزار: خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 2994858

تاریخ انتشار: 1402/02/10

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۶۲۴۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/13

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تصدی و مدیریت خدمات حمل و تخلیه 400 هزار تن کود شیمیایی و خاک فسفات از مبدا بندر امام خمینی و پتروشیمی رازی به سراسر کشور
تصدی و مدیریت خدمات حمل و تخلیه 400 هزار تن کود شیمیایی و خاک فسفات از مبدا بندر امام خمینی و پتروشیمی رازی به سراسر کشور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری خدمات حجمی عمومی

مناقصه گزار: مرکز بهداشت شهرستان تبریز

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2994675

تاریخ انتشار: 1402/02/10

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۱۶۹۳۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/12

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حجمی عمومی
خدمات تنظیفی،جابجایی تجهیزات موجود در داخل مرکز،جابجایی لوازم اداری کارکنان و جابجایی اسناد اداری وانبارهای مرکز

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدماتی ایاب و ذهاب شرکت های مستقر

مناقصه گزار: پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2995828

تاریخ انتشار: 1402/02/10

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۳۰۶۹۹۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدماتی ایاب و ذهاب شرکت های مستقر
سرویس ایاب و ذهاب برای شرکت های مستقر در مجتمع عصر انقلاب

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1- کرایه دو دستگاه خودرو سواری با راننده

مناقصه گزار: آب و فاضلاب استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2995212

تاریخ انتشار: 1402/02/10

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/12

دسته بندی ها: احداث ، تعمير و نگهداري تاسيسات آب و فاضلاب- تصفيه خانه، حوضچه، ايستگاه پمپاژ و آب شيرين کن-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها :
1- کرایه دو دستگاه خودرو سواری با راننده شهرستان اردبیل -فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل
2- نصب و اجرای کارهای باقیمانده تکمیلی تأسیسات ورودی تصفیه خانه بیله سوار – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل
3-کرایه یک دستگاه خودرو سواری با راننده اردبیل -مدارک در دوفایل بنام های ب و ج مطابق دعوتنامه تنظیم و امضای الکترونیکی گردد – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-کرایه یک دستگاه خودرو وانت راننده

مناقصه گزار: آب و فاضلاب استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2995215

تاریخ انتشار: 1402/02/10

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/12

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-کرایه یک دستگاه خودرو وانت راننده برای نمین – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل
2-کرایه یک دستگاه خودرو وانت پیکان با راننده برای شهرستان اصلاندوز – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل
3-کرایه یک دستگاه خودرو سواری با راننده بیله سوار – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تهیه خودروکرایه ای برای انجام ماموریت

مناقصه گزار: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2995251

تاریخ انتشار: 1402/02/10

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۸۳۵۰۰۰۰۱۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/14

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تهیه خودروکرایه ای برای انجام ماموریت ،جابجائی وسایل وتجهیزات وانجام اموردهگردشی مرکز جامع سلامت کلور-خمس – کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودروهای استیجاری …

مناقصه گزار: شهرداری اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2995405

تاریخ انتشار: 1402/02/10

شماره آگهی: 2002005315000007

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/12

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده بصورت سود پیمانکاری

مبلغ برآورد مالی: 239,084,000,000 ریال

مبلغ تضمین: 2,000,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://ardabilcity.ir—www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه انجام عملیات استخراج، سایز بندی و حمل

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری مغان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2995757

تاریخ انتشار: 1402/02/10

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/14

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي-اجرا و پيمانکاري پروژه هاي معدني (استخراج ، بهره برداري و …)-مواد و فرآورده هاي معدني (سنگ آهن ، کک ، سيليس ، ذغال و …)

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات استخراج، سایز بندی و حمل مقدار 15000 تن سنگ آهک
انجام عملیات استخراج، سایز بندی و حمل مقدار 15.000 تن سنگ آهک مورد نیاز کارخانه قند
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای مقدار 2 هزار تن ذغال کـک مورد نیاز کارخانه قند
مقدار 2 هزار تن ذغال کـک مورد نیاز کارخانه قند

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاواگذاری ایاب وذهاب مینی بوس بیمارستان

مناقصه گزار: بیمارستان دکتر شریعتی کرج

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 2994103

تاریخ انتشار: 1402/02/10

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۶۳۴۰۰۰۰۵۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/12

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهاواگذاری ایاب وذهاب مینی بوس بیمارستان شریعتی کرج ازتاریخ1402/02/01لغایت1402/03/31ضمناٌ مهرو امضاء شرایط اختصاصی و فرم پیشنهاد قیمت پیوست الزامیست
سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تخلیه و بارگیری کالا

مناقصه گزار: غله و خدمات بازرگانی استان ایلام

استان / کشور: ایلام

کد ایران تندر: 2994342

تاریخ انتشار: 1402/02/10

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۴۴۵۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/13

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها تخلیه و بارگیری کالا( برنج، شکر و …)انبارداری و ذخیره سازی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات قابل واگذاری استانداری

مناقصه گزار: استانداری استان ایلام

استان / کشور: ایلام

کد ایران تندر: 2994868

تاریخ انتشار: 1402/02/10

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۴۱۸۸۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/13

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)- فضاي سبز و باغباني-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات قابل واگذاری استانداری ایلام و فرمانداریهای تابعه
تامین نیروی خدماتی- حمل و نقل – فضای سبز و نظافت

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل زمینی 24 دستگاه کامیون …

مناقصه گزار: خودروسازی سایپا

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 2994344

تاریخ انتشار: 1402/02/10

شماره آگهی: 1402383

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/11

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها حمل زمینی 24 دستگاه کامیون محمولات SKD به مرز مهران پک 1142-1143

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://pur.saipacorp.com/ordsx/f?p=APP_TENDER_NEW:RP_BUENQ_LIST:212659214827263::NO:RP,RP_BUENQ_LIST::

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خدمات جابجایی به وسیله لیفتراک…

مناقصه گزار: نقش اول کیفیت

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 2994823

تاریخ انتشار: 1402/02/10

شماره آگهی: 01-14020128

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/12

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها خدمات جابجایی به وسیله لیفتراک به همراه راننده

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 200,000,000 ریال

شماره تماس: 09197554048

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات:

عنوان: استعلام بها هزینه آژآنس بصورت ساعتی

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه جلفا

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2990394

تاریخ انتشار: 1402/02/07

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۶۸۲۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها هزینه آژآنس بصورت ساعتی در شهرستان جلفا
-فعالیت‌های آژانس های استخدام و کاریابی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری فعالیت های پشتیبانی خدماتی

مناقصه گزار: اموزش وپرورش شهرستان بناب

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2990885

تاریخ انتشار: 1402/02/07

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۸۹۰۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری فعالیت های پشتیبانی خدماتی (تامین خودرو جهت انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری)
-کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها در اختیار قرار دادن خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه صوفیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2990892

تاریخ انتشار: 1402/02/07

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۸۴۴۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/14

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها در اختیار قرار دادن خودرو مدل 93 به بالا به همراه راننده حسب کارکرد ساعتی جهت انجام امورات محوله در شهر صوفیان و حومه آن
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه اهر

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2990919

تاریخ انتشار: 1402/02/07

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۴۷۸۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری خودرو بمنظور انجام امورات اداری بصورت در اختیار با راننده- لطفا برگه استعلام پیوستی را پس از تکمیل و مهروامضای آژانس مجددا بارگذاری نمایید.
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: خدمات حمل و نقل ورق رول آهن ، ورق شیت و لوله

مناقصه گزار: سایپا آذین

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2991113

تاریخ انتشار: 1402/02/07

شماره آگهی: 14020105

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/11

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
مناقصه خرید خدمات حمل و نقل ورق رول آهن ،ورق شیت و لوله

شماره تماس: 44922203 ، داخلی438

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات: www.saipa-azin.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها یکدستگاه خودروی ون

مناقصه گزار: درمانی شهید روح اله مختاری (شماره 1 تبریز)

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2991337

تاریخ انتشار: 1402/02/07

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۹۴۶۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها یکدستگاه خودروی ون و9 دستگاه خودروی سواری جهت ایاب وذهاب کارکنان درمانگاه شهید مختاری طبق استعلام پیوستی در سامانه.- فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خودرو استیجاری جهت ماتموریت

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه سلماس

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 2990517

تاریخ انتشار: 1402/02/07

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۹۱۲۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خودرو استیجاری جهت ماتموریت خمکاران
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه عملیات خاکبرداری وحمل مصالح

مناقصه گزار: شهرداری خوی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 2990688

تاریخ انتشار: 1402/02/07

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: ابنيه و ساختمان-تخريب ساختمان، گودبرداري و خاکبرداري-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خاکبرداری وحمل مصالح در منطقه یک
عملیات خاکبرداری وحمل مصالح در منطقه یک
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای خاکبرداری ، بارگیری ، پخش ، آبپاشی و تسطیح مصالح در منطقه دو
خاکبرداری ، بارگیری ، پخش ، آبپاشی و تسطیح مصالح در منطقه دو
3 – مناقصه عمومی یک مرحله ای خاکبرداری ، بارگیری ، پخش ، آبپاشی و تسطیح مصالح در منطقه یک
خاکبرداری ، بارگیری ، پخش ، آبپاشی و تسطیح مصالح در منطقه یک
4 – مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت تامین خودروی استیجاری به تعداد 50 دستگاه
مدیریت تامین خودروی استیجاری به تعداد 50 دستگاه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها امورات مربوط به ایاب و ذهاب اداری

مناقصه گزار: گمرک تمرچین پیرانشهر

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 2991566

تاریخ انتشار: 1402/02/07

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۳۰۵۰۰۰۰۱۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها امورات مربوط به ایاب و ذهاب اداری خود را در سال 1402 با شرایط مندرج در فایل پیوستی به شرکت های خودرویی واجد شرایط واگذار نماید
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودروهای استیجاری …

مناقصه گزار: شهرداری اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2990206

تاریخ انتشار: 1402/02/07

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/12

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده بصورت سود پیمانکار

مبلغ برآورد مالی: 239,699,000,000 ریال

مبلغ تضمین: 2,000,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://ardabilcity.ir
—-
www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تهیه خودروکرایه ای

مناقصه گزار: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2990581

تاریخ انتشار: 1402/02/07

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۸۳۵۰۰۰۰۱۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/14

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تهیه خودروکرایه ای برای انجام ماموریت،سرویس ایاب و ذهاب دانشکده علوم پزشکی خلخال وجابجایی وسایل و تجهیزات درسطح شهرستان خلخال واستان اردبیل وسایرنقاط -کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بکارگیری و تامین تعداد 7 دستگاه خودروی سواری پژو یا سمند

مناقصه گزار: تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2990611

تاریخ انتشار: 1402/02/07

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۰۳۹۷۰۰۰۰۰۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/12

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها بکارگیری و تامین تعداد 7 دستگاه خودروی سواری پژو یا سمند مرکز بصورت استیجاری سال 1402 – کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-کرایه یک دستگاه سواری پژویا سمند یا پژو پارس

مناقصه گزار: شهرداری سرعین استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2990619

تاریخ انتشار: 1402/02/07

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/10

دسته بندی ها: خيابانسازي، راهسازي، جاده سازي، روکش آسفالت و…-بهسازي و ايمن سازي محورها و جاده ها، لکه گيري آسفالت و…-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-کرایه یک دستگاه سواری پژویا سمند یا پژو پارس مدل 95 به بالا جهت همکاری و سرویس دهی به کارکنان قیمت به صرت ماهیانه و اضافه کاری و ماموریت به اردبیل -کرایه وسایل نقلیه موتوری
2-اجرای زیر سازی و لکه گیری و پخش آسفالت سطح شهر به صورت دستمزدی – ساخت سایر پروژه‌های مهندسی عمران

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خدمات آژانس کرایه خودرو

مناقصه گزار: استانداری استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

عنوان: استعلام بها اعزام دانش آموزان به مشهد مقدس

مناقصه گزار: اموزش و پرورش شهرستان شاهین دژ

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 2980087

تاریخ انتشار: 1402/02/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۰۴۹۷۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/05

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها اعزام دانش آموزان به مشهد مقدس
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها یک دستگاه خودرو سواری

مناقصه گزار: گمرک سرو

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 2980133

تاریخ انتشار: 1402/02/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۰۴۳۹۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها یک دستگاه خودرو سواری با مشخصات وشرایط مندرج در فرم استعلام اسکن شده اجاره نماید لطفا پس از مطالعه فرم اعلام قیمت فرمایید
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها کرایه دو دستگاه خودرو سواری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2980219

تاریخ انتشار: 1402/02/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۵۰۰۹۱۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها کرایه دو دستگاه خودرو سواری جهت ایاب ذهاب کارکنان از اردبیل به نمین و بلعکس هر خودرو با تائید کارکرد توسط واحد اداری – فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها کرایه یک دستگاه خودروسواری

مناقصه گزار: آب و فاضلاب استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2980256

تاریخ انتشار: 1402/02/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۲۰۲۰۰۰۰۱۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها کرایه یک دستگاه خودروسواری پارس آباد اسناد و مدارک در دو فایل بنام های ب و ج مطابق دعوتنامه تنظیم وامضای الکترونیکی شود – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سفر زیارتی عتبات عالیات

مناقصه گزار: آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 2980001

تاریخ انتشار: 1402/02/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۳۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/05

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها سفر زیارتی عتبات عالیات برای 28 نفر شامل پرواز رفت وبرگشت -اسکان-پذیرایی- زیارت دوره ای مطابق شرایط پیوست ضمیمه میباشد
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-انجام امورات رانندگی و نقشه برداری و دفتر فنی و کارگری

مناقصه گزار: شهرداری طبس استان خراسان جنوبی

استان / کشور: خراسان جنوبی

کد ایران تندر: 2980199

تاریخ انتشار: 1402/02/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/06

دسته بندی ها: ابنيه و ساختمان-محوطه سازي و ديوارکشي-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-نقشه کشي و نقشه برداري و مشاوره

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-انجام امورات رانندگی و نقشه برداری و دفتر فنی و کارگری – سایر فعالیت های خدماتی شخصی
2-هره چینی و بندکشی- ساخت سایر پروژه‌های مهندسی عمران

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خرید تعداد 10 بشکه 208 لیتری روغن موتور

مناقصه گزار: پست استان خراسان رضوی

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 2980132

تاریخ انتشار: 1402/02/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۴۹۲۰۰۰۰۳۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/06

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها خرید تعداد 10 بشکه 208 لیتری روغن موتور بهران اکسترا توربو دیزل 50*20 اقدام نماید

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1-خط توزیع شیف شب

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 2979568

تاریخ انتشار: 1402/02/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :1-خط توزیع شیف شب شماره 1-فعالیت های پیک

2-خط توزیع شیف شب شماره 2-فعالیت های پیک

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1-خط توزیع نواحی شیف

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 2979569

تاریخ انتشار: 1402/02/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :1-خط توزیع نواحی شیف شب شماره 3-فعالیت های پیک

2-خط توزیع شیف شب شماره 4-فعالیت های پیک

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1-خط توزیع نواحی شیف شب

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 2979600

تاریخ انتشار: 1402/02/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/06

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :1-خط توزیع نواحی شیف شب شماره 5-فعالیت های پیک

2-خط مبادله جمع آوری دفاتر سطح شهر شماره 1-فعالیت های پیک

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1-خط مبادله جمع آوری دفاتر پیش خوان

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 2979601

تاریخ انتشار: 1402/02/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/06

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :1-خط مبادله جمع آوری دفاتر پیش خوان شهر شماره 2-فعالیت های پیک

2-خط مبادله جمع آوری دفاتر پیش خوان شهر شماره 3-فعالیت های پیک

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1-خط مبادله دفاتر سطح شهر

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 2979602

تاریخ انتشار: 1402/02/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/06

دسته بندی ها: خدمات پست-متفرقه 2

شرح آگهی:
استعلام بها :1-خط مبادله دفاتر سطح شهر شماره 4

-فعالیت های پیک

2-خط مبادله جمع آوری دفاتر سطح شهر شماره 5-فعالیت های پیک

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1-خط مبادله جمع اوری دفاتر پیش خوان

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 2979603

تاریخ انتشار: 1402/02/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/06

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :1-خط مبادله جمع اوری دفاتر پیش خوان سطح شهر شماره 6-فعالیت های پیک

2-خط مبادله جمع آوری دفاتر سطح شهر شماره 7-فعالیت های پیک

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-خرید بچه ماهی فیتوفاگ با متوسط وزن 5 گرم

مناقصه گزار: شیلات آبهای داخلی استان سیستان و بلوچستان

استان / کشور: سیستان و بلوچستان

کد ایران تندر: 2979957

تاریخ انتشار: 1402/02/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۴۲۱۰۰۰۰۶۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي-دامپروري و شيلات

شرح آگهی:
استعلام بها:1-خرید بچه ماهی فیتوفاگ با متوسط وزن 5 گرم با شرایط دارای گواهی سلامت از مبدا تولید تحویل به صورت تضمینی در شهرستان

ن: مناقصه اجاره 78 دستگاه خودرو

مناقصه گزار: بانک ملت

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 2974497

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه اجاره 78 دستگاه خودرو سواری و وانت نیسان خود مالک

آدرس: تهران – خیابان طالقانی – مقابل ساختمان وزارت نفت

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 11,286,660,000 ریال

شماره تماس: 64821180

رسانه منتشر کننده: دنیای اقتصاد

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه پروژه تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز

مناقصه گزار: گاز استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2973616

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۱۵۰۴۰۰۰۰۱۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز شهرستان های شرکت گاز استان
کلیه شرکتهاو پیمانکاران خدماتی دارای صورتهای مالی حسابرسی شده (قابل رویت در سامانه پردیس ) و مجوز معتبر و سابقه در زمینه فوق، و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تامین دو دستگاه خودروی سواری

مناقصه گزار: تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه اذر

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2973765

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۹۹۱۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/05

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تامین دو دستگاه خودروی سواری مدل بالای سال 96 جهت انجام ماموریت های شهری و برون شهری و خارج از استان و در اختیار اداره به صورت تمام وقت
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-تعدادیک دستگاه خودروی ون

مناقصه گزار: درمانی شهید روح اله مختاری (شماره 1 تبریز)

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2973789

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/01/31

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-تجهيزات و دستگاههاي پزشکي و بيمارستاني

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-تعدادیک دستگاه خودروی ون وتعداد9دستگاه خودروی سواری جهت سرویس ایاب وذهاب کارکنان مرکزبهداشتی درمانی شهید مختاری تامین اجتماعی طبق استعلام.
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

2-گاز دندانپزشکی کاوه 5*5 نیم کیلوئی (60 بسته نیم کیلوئی)

3-گاز ساده نیم کیلویی 8 لایه کاوه (100 بسته)

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل ریلی

مناقصه گزار: مجتمع فولاد میانه

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2974340

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/07

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات حمل و نقل ریلی گندله واحد احیاء مجتمع فولاد میانه
حمل ریلی تقریبی 35.000 تن گندله آهن بوسیله واگن های از نوع شن کش ترجیحا با دریچه اهرمی از ایستگاه راه آهن خواف، مجتمع دولتی سنگان سایت شرکت اپال پارسیان سنگان، به ایستگاه راه آهن مجتمع فولاد میانه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

مناقصه گزار: مجتمع فولاد میانه

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2974358

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰۰۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع فولاد میانه توسط 7 دستگاه مینی بوس
ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع فولاد میانه توسط 7 دستگاه مینی بوس از نوع هیوندایی مدل 1380 به بالا و یا ایویکو مدل 1370 به بالا

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و نقل مرسولات و امانت پست

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 2974061

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۲۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/01/31

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و نقل مرسولات و امانت پست ارومیه به تبریز و بالعکس طبق شرایط فنی
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده برای انجام امور

مناقصه گزار: شهرداری بوکان

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 2976063

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: 2002092725000019

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/04

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده برای انجام امور جاری شهرداری بوکاناز نوع پژو یا سمند و وانت سایپا یا زامیاد

آدرس: آذربایجان غربی – شهرستان بوکان – خیابان انقلاب – ساختمان شهرداری – واحد قراردادها

مبلغ برآورد مالی: 20,000,000,000 ریال

مبلغ تضمین: 100,000,000 ریال

شماره تماس: 044-46226339

رسانه منتشر کننده: اقتصاد بومی

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس حمل و نقل ماموریت های درون شهری

مناقصه گزار: امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 2977374

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۰۱۰۶۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس حمل و نقل ماموریت های درون شهری و برون شهری ( خدمات خودروئی استیجاری )
سرویس حمل و نقل ماموریت های درون شهری و برون شهری ( خدمات خودروئی استیجاری )

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-چمن مصنوعی دور فضای سبز

مناقصه گزار: شهرداری منطقه دو اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2975045

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/01/31

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-ساير لوله و اتصالات-چمن مصنوعي و تارتان

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-چمن مصنوعی دور فضای سبز 1100 متر مربع
بلوک c به عرض 2 متر – تولیدفراورده های لاستیکی وپلاستیکی- بجز کفش
2-لوله 90 80sp متر 400
کمبر بند 90 یک اینج عدد8 – جمع آوری، تصیفه و تامین آب
3-کرایه کمپرسی 10 چرخ – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها کرایه نیسان کمپرسی با راننده

مناقصه گزار: شهرداری مشکین شهر استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2975060

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۵۶۵۰۰۰۰۲۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/04

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها کرایه نیسان کمپرسی با راننده – کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جذب راننده استیجاری

مناقصه گزار: بهداشت شهرستان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2975076

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۸۵۵۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/04

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها جذب راننده استیجاری مرکز بهداشت شهرستان اردبیل – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خرید خدمت یک دستگاه خودروی سواری

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمین

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2975078

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/04

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خرید خدمت یک دستگاه خودروی سواری برای ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمین – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها یک دستگاه خودرو سواری

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیله سوار

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2975080

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۵۵۹۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/04

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها یک دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه خودرو دوکابین دیفرانسیلدار(جمعا دودستگاه خودرو)برای مرکز بهداشت شهرستان بیله سوار – سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها به کارگیری 7 دستگاه خودرو

مناقصه گزار: تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 2975081

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۰۳۹۷۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

وان: استعلام بهاآگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرج

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 2977531

تاریخ انتشار: 1402/01/31

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۰۴۷۴۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/05

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهاآگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ایاب و ذهاب
فعالیت‌های سایر سازمان‌های دارای عضو

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاواگذاری امور ایاب وذهاب بیمارستان ثاراله

مناقصه گزار: بیمارستان ثاراله کرج

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 2977557

تاریخ انتشار: 1402/01/31

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۸۹۵۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-متفرقه 2

شرح آگهی:
استعلام بهاواگذاری امور ایاب وذهاب بیمارستان ثاراله
فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-حمل ونقل ومبادله

مناقصه گزار: پست استان بوشهر

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 2977484

تاریخ انتشار: 1402/01/31

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/04

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها:1-حمل ونقل ومبادله محمولات پستی ازعسلویه به هاله و بالعکس به مسافت رفت وبرگشت خودرو سواری با نقاط مبادله فعالیت های پستو حومه و همچنین توزیع مرسولات :

2-حمل ونقل ومبادله روزانه مرسولات پستی از دفترپست عسلویه به فرودگاه وبالعکس با نقاط مبادله مسیر، خودرو وانت، قیمت پیشنهادی ماهانه
:فعالیت های پست

3-حمل ونقل ومبادله روزانه مرسولات پستی ازدلوار به کری وبالعکس با نقاط مبادله مسیر، خودرو سواری، قیمت پیشنهادی ماهانه:فعالیت های پست

3-

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:اجاره یکساله دو دستگاه خودرو

مناقصه گزار: شیلات استان بوشهر

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 2977501

تاریخ انتشار: 1402/01/31

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۸۹۰۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/05

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها:اجاره یکساله دو دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1400 به بالا بهمراه راننده بصورت تمام وقت جهت انجام مأموریت های درون شهری و برون شهری اداره کل:کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام خدمات خودروئی

مناقصه گزار: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری

استان / کشور: چهار محال و بختیاری

کد ایران تندر: 2977433

تاریخ انتشار: 1402/01/31

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۲۸۹۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/05

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها انجام خدمات خودروئی و جابجائی مسافر – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری خدمات خودرویی

مناقصه گزار: بیمه سلامت استان چهارمحال و بختیاری

استان / کشور: چهار محال و بختیاری

کد ایران تندر: 2977444

تاریخ انتشار: 1402/01/31

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۷۶۰۰۰۰۰۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/05

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها استعلام واگذاری خدمات خودرویی اداره کل بیمه سلامت استان چهارمحال و بختیاری در سال 1402 – سایر حمل ونقل زمینی
– فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها عملیات کیسه گیری ، توزین،

مناقصه گزار: خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

استان / کشور: چهار محال و بختیاری

کد ایران تندر: 2977466

تاریخ انتشار: 1402/01/31

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۵۵۰۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/05

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها عملیات کیسه گیری ، توزین، صفافی و پارت چینی کود شیمیایی فله – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها کرایه‌ سایر ماشین‌آلات، تجهیزات و کالاهای ملموس

مناقصه گزار: شهرداری تربت حیدریه استان خراسان رضوی

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 2977580

تاریخ انتشار: 1402/01/31

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۳۰۱۴۸۰۰۰۰۱۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/05

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو (تريلر ،بيل مکانيکي و ..)

شرح آگهی:
استعلام بها کرایه‌ سایر ماشین‌آلات، تجهیزات و کالاهای ملموس

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها عملیات تخلیه و بار گیری حدود 15000 تن کالاهای اساسی

مناقصه گزار: مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان خراسان رضوی

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 2977634

تاریخ انتشار: 1402/01/31

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۵۳۳۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/05

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها عملیات تخلیه و بار گیری حدود 15000 تن کالاهای اساسی در انبار های شهرستان سبزوار – انبارداری و ذخیره سازی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انتخاب پیمانکار انجم امور مربوط به سرند کلینر

مناقصه گزار: سیمان بجنورد

استان / کشور: خراسان شمالی

کد ایران تندر: 2976012

تاریخ انتشار: 1402/01/31

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/07

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه انتخاب پیمانکار انجم امور مربوط به سرند کلینر، بارگیری حدود 600 هزار تن و حمل حدود 750 هزار تن مواد شامل :کلینر ، مواد معدنی خردایش شده و یا کلوخه

آدرس: سیمان بجنورد – کیلومتر 37 جاده بجنورد –

شماره تماس: 05832231950-3

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات: www.bojnordcement.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انتخاب پیمانکار تخلیه بار

مناقصه گزار: کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 2976031

تاریخ انتشار: 1402/01/31

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/06

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه انتخاب پیمانکار تخلیه بار : علوفه بسته بندی ، اقلام کیسه ای ، و فله ای و چیدمان در انبار های واحد گاوداری

آدرس: خوزستان -کیلومتر 15 جاده باغملک – ایذه – جنب مجتمع رفاهی یاسین

شماره تماس: 06143743675

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب شهری، مدارس

مناقصه گزار: عمران شهر جدید شیرین شهر استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 2976224

تاریخ انتشار: 1402/01/31

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/05

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب شهری، مدارس 1402 و 1403

آدرس: کیلومتر 5 محور اهواز آبادان- 22 کیلومتری جاده اختصاصی

مبلغ برآورد مالی: 32,640,000,000 ریال

مبلغ تضمین: 3,264,000,000 ریال

شماره تماس: 09188437281

رسانه منتشر کننده: طلوع خوزستان

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات نقلیه عمومی بنادر

مناقصه گزار: مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 2977686

تاریخ انتشار: 1402/01/31

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۳۹۶۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/05

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ارائه خدمات نقلیه عمومی بنادر آبادان
ارائه خدمات نقلیه عمومی جهت ایاب و ذهاب کارکنان مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه حجمی ( نیروی انسانی)

مناقصه گزار: تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان

نوان: مناقصه پروژه تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز

مناقصه گزار: گاز استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2973616

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۱۵۰۴۰۰۰۰۱۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز شهرستان های شرکت گاز استان
کلیه شرکتهاو پیمانکاران خدماتی دارای صورتهای مالی حسابرسی شده (قابل رویت در سامانه پردیس ) و مجوز معتبر و سابقه در زمینه فوق، و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تامین دو دستگاه خودروی سواری

مناقصه گزار: تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه اذر

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2973765

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۹۹۱۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/05

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تامین دو دستگاه خودروی سواری مدل بالای سال 96 جهت انجام ماموریت های شهری و برون شهری و خارج از استان و در اختیار اداره به صورت تمام وقت
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل ریلی

مناقصه گزار: مجتمع فولاد میانه

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2974340

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/07

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات حمل و نقل ریلی گندله واحد احیاء مجتمع فولاد میانه
حمل ریلی تقریبی 35.000 تن گندله آهن بوسیله واگن های از نوع شن کش ترجیحا با دریچه اهرمی از ایستگاه راه آهن خواف، مجتمع دولتی سنگان سایت شرکت اپال پارسیان سنگان، به ایستگاه راه آهن مجتمع فولاد میانه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

مناقصه گزار: مجتمع فولاد میانه

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 2974358

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰۰۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع فولاد میانه توسط 7 دستگاه مینی بوس
ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع فولاد میانه توسط 7 دستگاه مینی بوس از نوع هیوندایی مدل 1380 به بالا و یا ایویکو مدل 1370 به بالا

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و نقل مرسولات و امانت پست

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 2974061

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۲۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/01/31

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و نقل مرسولات و امانت پست ارومیه به تبریز و بالعکس طبق شرایط فنی
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خدمات فروش و شارژ اعتبار کارت بلیت اتوبوس

مناقصه گزار: شهرداری شاهین شهر

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 2973702

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۱۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/05

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها خدمات فروش و شارژ اعتبار کارت بلیت اتوبوس های درون شهری به مدت 8 ماه در 7 باجه طبق شرایط آگهی استعلام (پیوست)
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خدمات آژانس تاکسی سرویس

مناقصه گزار: درمانی شریعتی اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 2973721

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۶۹۸۰۰۰۰۲۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/04

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خدمات آژانس تاکسی سرویس طبق قرارداد پیوست
درصد تخفیف اعلام گردد و قرارداد مهر و امضا و بارگذاری شود
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سفر زیارتی عتبات عالیات

مناقصه گزار: آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 2973727

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۳۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/01/31

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها سفر زیارتی عتبات عالیات .لیست شرایط عمومی واختصاصی بپیوست ضمیمه میباشد جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09130128266 تماس بگیرید
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:پروژه گشت و مراقبت،

مناقصه گزار: منابع طبیعی و ابخیزداری استان بوشهر

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 2973859

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/04

دسته بندی ها: تامين نيروي انساني-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها:پروژه گشت و مراقبت، تأمین نیرو و موتور سیکلت در شهرستان های دیلم، گناوه و تنگستان:فعالیت‌های سایر سازمان‌های دارای عضو

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:تامین و راهبری

مناقصه گزار: بنادر و دریانوردی استان بوشهر

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 2973915

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۷۰۲۰۰۰۰۰۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/04

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها:تامین و راهبری ۷ فروند قایق همیار ناجی در بنادر تابعه استان
:فعالیت‌های سایر سازمان‌های دارای عضو

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه قرارداد واگذاری فعالیت پشتیبانی و خدماتی نقلیه

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی مجازی

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 2973158

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۱۷۸۵۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/04

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد واگذاری فعالیت پشتیبانی و خدماتی نقلیه دانشگاه علوم پزشکی مجازی
اسناد پیوست ملاحضه و مطالعه گردد.

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خرید یکدستگاه خودرو وانت زامیاد کمپرسی

مناقصه گزار: دهیاری حسن ابادخالصه

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 2973160

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۲۰۰۲۱۰۰۵۸۲۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/04

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه خودرو وانت زامیاد کمپرسی مدل 1402 آبی رنگ
خرید یکدستگاه خودرو وانت زامیاد کمپرسی مدل 1402 آبی رنگ

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 2973595

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/05

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شمیرانات
واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شمیرانات

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 2973597

تاریخ انتشار: 1402/01/30

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/05

دسته بندی ها: ابنيه و ساختمان-احداث بيمارستان و درمانگاه-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

ی های : مناقصات حمل و نقل و ایاب ذهاب

اطلاعیه ها: مشترک گرامی لطفا جهت مشاهده نسخه آنلاین و کامل آگهی های دریافتی ، حتما میبایست روی « نسخه ق